About

Professional Summary

Боян Иванов работи в Colliers от 2010 г. Стартовата му позиция е Старши счетоводител в отдел Управление на имоти по проект The Mall – актив,
менажиран от Colliers през периода между 2010 г. и 2011 г. През юли 2014 г.,  Боян става Финансов мениджър в компанията. Той отговаря за контрола 
на финансовото състояние на фирмата, финансовото планиране и анализ, изготвянето и актуализацията на бюджети, внедряване на ERP софтуери и системи,
както и подпомага ръководството при взимане на стратегически решения. 

Преди да се присъедини към екипа на Colliers, Боян е работил за Assos Capital, компания за управление на имоти към проект The Mall, 
на позиция Заместник главен счетоводител. Преди това е бил Старши счетоводител в Ernst & Young.

Accomplishments

Постиженията на Боян са свързани с подобряване на обслужването на вътрешните клиенти на компанията.

Clients:

Assos Capital, Earnst &Young, Colliers

Education:

Магистър, Счетоводство, УНСС
Бакалавър, Счетоводство, УНСС

icon-user

Няма съответстващи резултати...

Опитайте да намалите мащаба, за да включите повече резултати.

Променете критериите си за търсене:

Премахване на последния филтър
icon-user

Няма съответстващи резултати...

Опитайте да намалите мащаба, за да включите повече резултати.

Променете критериите си за търсене:

Премахване на последния филтър
icon-user

Няма съответстващи резултати...

Опитайте да намалите мащаба, за да включите повече резултати.

Променете критериите си за търсене:

Премахване на последния филтър
icon-user

Няма съответстващи резултати...

Опитайте да намалите мащаба, за да включите повече резултати.

Променете критериите си за търсене:

Премахване на последния филтър