About

Professional Summary

Жанета се присъединява към екипа на Colliers International през втората половина на 2016г., като част от Администрация. Дейностите й включват работа
 с всички отдели на компанията, което й позволява да развие отлични комуникативни, организационни и други умения. 

Понастоящем Жанета работи като част от екипа на Търговски площи. Нейната роля е фокусирана върху изготвяне на оферти и презентации, поддръжка на бази данни, проучвания и разнообразни организационни дейности, подпомагащи работата на отдела. 

Accomplishments

Повишение в Асистент Търговски площи.

Услуги:

  • Посредничество: Представителство на наемодателя
  • Посредничество: Представителство на наемателя

Вид на имота:

  • Търговия на дребно

Skills:

  • Bulk Retail
  • Retail Park
  • Shopping Centres

Education:

Бакалавър, Маркетинг, НБУ София, България

icon-user

Няма съответстващи резултати...

Опитайте да намалите мащаба, за да включите повече резултати.

Променете критериите си за търсене:

Премахване на последния филтър
icon-user

Няма съответстващи резултати...

Опитайте да намалите мащаба, за да включите повече резултати.

Променете критериите си за търсене:

Премахване на последния филтър
icon-user

Няма съответстващи резултати...

Опитайте да намалите мащаба, за да включите повече резултати.

Променете критериите си за търсене:

Премахване на последния филтър
icon-user

Няма съответстващи резултати...

Опитайте да намалите мащаба, за да включите повече резултати.

Променете критериите си за търсене:

Премахване на последния филтър