Nikolai Nikolaev

Nikolai Nikolaev

MCP

Manager | Bulgaria

Call Nikolai
Вижте повече Вижте повече

About

Professional Summary

Николай се присъединява към Colliers през 2004 г. като Мениджър информационни технологии. Той осигурява оптималното функциониране на отдела в съответствие с бизнес целите на организацията. Участва в планирането, координацията, насочването и проектирането на свързаните с информационните технологии  дейности на организацията, както и в осигуряването на административна насоченост  и подкрепа на ежедневните оперативни дейности на отдела. Николай работи в тясно сътрудничество с колегите във фирмата, за да идентифицира, препоръчва, разработва, прилага и подкрепя  икономически ефективни технологични решения във всички аспекти на функционирането на организацията. Той отговаря за определянето и прилагането на информационни политики, процедури и най-добрите за фирмата практики.

Accomplishments

Създаване и внедряване на всички  процеси, свързани с информационните технологии в  офиса на Colliers от 2004 г.

Education

Бакалавър, Информатика, Софийски Университет, София, България

How can I help you?

Възникна неочаквана грешка. Моля, опитайте отново.
Заявката Ви бе изпратена.
Някой скоро ще се свърже с Вас.