Строителните пазари в ЦИЕ-6 отбелязват интензивен ръст

Colliers International анализира факторите, които оказват влияние върху цените на строителството на имоти в ЦИЕ 

Офисите заемат най-голям дял в общия обем новостроящи се площи в настоящия икономически цикъл - в диапазона 10% – 21% в столиците на държавите от регион ЦИЕ-6. Това се казва в най-новия доклад на Colliers International “CEE construction markets: The Icarus effect” („Строителния пазар в ЦИЕ: Ефектът на Икар“).

Марк Робинсън от Colliers коментира: „В древногръцката митология, Икар летял прекалено близо до слънцето, което разтопило восъка в крилата му и той паднал в морето. Считаме, че това е точната аналогия за строителния пазар в ЦИЕ в момента. Икономическите прогнози показват, че вече сме преминали пика му в повечето държави от региона. Връщайки се назад към 2007 - 08 г. забелязваме, че именно разходите и цените в строителството са сред основните сигнали за обрат в посоката на развитие още преди началото на световната финансова криза през 2008 – 09 г.“ 
 
Нашето проучване показва, че недостигът на кадри на строителния пазар е главният фактор за повишение на цените на строителство. Това, заедно с очакванията за ръст на минималните и средните заплати с подобни темпове, както през миналата година индикира, че динамиката на пазара не върви към успокоение. Румъния и Унгария срещат най-големи предизвикателства по отношение на наличие на кадри и цени на строителство. В този аспект, към момента най-добре стои България, а големината и ликвидността на строителния пазар в Полша може да спомогнат за по-плавно посрещане на потенциален спад. 

Търсенето достига „по-земни“ нива
Търсенето е най-важният фактор за инвеститорите, според оценителите на Colliers в региона. Пикът на икономическия растеж в ЦИЕ вероятно вече е факт и плановете за нови проекти има шанс да започнат постепенно да намаляват в сравнение с рекордните нива към момента. 

Липсата на достатъчно кадри „стопява восъка в крилата“
Ръстът на възнагражденията и липсата на кадри към края на 2018 г. надминават стойностите си от 2006-07 г., както в ЦИЕ, така и в ЕС като цяло. Когато възнагражденията са се увеличили с една четвърт до 50%  за по-малко от три години, печалбата може да се окаже под натиск. Разходите за строителство на типичния офис проект в централната градска част на столиците са нараснали с 5% - 17% през последните 12 месеца. Налице са признаци, че 2019 г. ще бъде поредната, в която ще се наблюдава ръст на заплатите в ЦИЕ-6 с очаквания да достигнат 5% - 10% на годишна база, а има и изключения като Румъния, които вече обявиха 58% скок на възнагражденията на строителните работници. Това показва, че разходите в сектора могат още да нараснат, докато в същото време търсенето постепенно се стабилизира. 

Държавите балансьори
Унгария има най-големи затруднения по отношение на наличие на материали и кадри, което строителните компании със сигурност взимат предвид при определянето на цените си. Ръстът на заплатите в Румъния е знак за предизвикателствата, които среща страната във връзка с намирането на кадри в сектора. Търсенето в Словакия се успокоява с по-бързи темпове в сравнение с другите държави от региона, а чешката икономика достигна пика на пазара по-рано от останалите – още през 2017 г. България стои най-добре от всички по тези показатели, а Полша, поради големината и ликвидността на строителния пазар може да компенсира при евентуален спад. 

Ахилесовата пета. Ще продължим ли надолу?
Икономическата прогноза за ЦИЕ-6 към момента не предполага влизане в рецесия. Неблагоприятната част от нея е свързана единствено със забавяне на износа в Еврозоната. На дневен ред за ЦИЕ-6 и Европа  през 2019 г. са Брекзит и промените в търговските споразумения със САЩ. Излизането на Обединеното Кралство от ЕС само по себе си може да доведе и до намаляване на финансирането на ЦИЕ-6 през Европейските структурни и инвестиционни фондове от 2020 г. нататък, което съответно ще рефлектира върху гражданското строителство. 

Цените на строителството растат
Цените за строителство на бизнес имоти в ЦИЕ-6 са нараснали. Движението им при стандартен офисен проект с 15,000 кв.м. брутна отдаваема площ в централната градска част в столиците на държавите в региона, според данни на Colliers, е между 5% - 17% пред последната година. Най-голям ценови натиск през 2018 г. се наблюдава в Будапеща (ръст от 10% - 15%) и Букурещ (11% - 17%). 

Фактори на предлагането в борба с гравитацията
Липсата на кадри в строителството към момента е най-същественото затруднение в региона. Финансови ограничения като проектен риск, валутен риск, цена на дълга, разходите на бизнеса за заплати остават на второ място по значение. Ниските нива на безработица са сигнал за недостига на пазара на труда. Най-ниската й стойност в ЕС – 2,2% е регистрирана в Чехия през октомври 2018. С намаляването на безработицата се увеличава зависимостта от имиграцията за запълване на работните места по строителните обекти.

Високите възнаграждения се запазват през 2019 г.
Въпреки забавянето на икономиката в Европа и потенциално в ЦИЕ-6, нивата на възнагражденията в региона изглежда ще задържат високите си нива през 2019 г. Ръстът им се очаква да бъде между 7% – 10% през тази година, като това са очакванията за най-ниско квалифицираните работници на строителните обекти.