Инвестиционните обеми в ЦИЕ достигат нови висоти

Най-важният макроикономически индикатор за ЦИЕ през 2019 г., лихвените проценти в Еврозоната, остава статичeн. Това би трябвало да премахне притесненията, свързани със затягането на условията за кредитиране, ликвидността, интересите на купувачите и цените. В доклада си “Outlook 2019: Climbing at the altitude” Colliers прогнозира избирателно намаляване на възвръщаемостта от инвестиции в столиците на държавите в региона. При отсъствието на финансова криза в Еврозоната, финансирането чрез кредити би било полезно.

Марк Робинсън, Специалист проучвания Colliers CEE, коментира: „Продължаването на тенденцията на увеличение на възнагражденията много над нивата на инфлация ще подпомогне потреблението и наемните цени през 2019 г. Това ще доведе до ръст на сектора на услугите в ЦИЕ през следващите години и ще предпази региона от ефектите на рязък спад в глобалната икономика.“

Препятствия пред ръста на световната икономика
Няколко главни индикатора показват забавяне в световната икономика. Сред тях са данните за икономическия растеж в Китай, цените на горивата, вносът на Китай, износът на Южна Корея, индексът за бизнес климата в Германия. Всички те сочат в една посока: надолу. По-притеснителното за ЦИЕ и Германия е спадът в търсенето на автомобили в Китай, което предизвести застоя в търговията на страната със САЩ. Всеки момент най-голямата икономика на Европа може да се окаже в „техническа рецесия“.

В какво можем да се препънем?
Инвеститорите в недвижими имоти в ЦИЕ-6 трябва да бъдат напълно запознати с всички възможни рискове. Те включват затягане на инвестиционния цикъл, недостиг на пазара на труда, подобряване на условията за правене на бизнес в други конкурентни икономики по света, Брекзит и свързаното с него намаляване на европейско финансиране, популистката политика на ЦИЕ и рискът от ефектите на данъчното облагане. Електронната търговия и въвеждането на гъвкаво работно време могат да имат влияние в дългосрочен план. 

Ниски нива на финансиране
Наличието на евтино финансиране несъмнено е главен фактор за позитивното развитие на пазара на недвижими имоти в Европа и ЦИЕ през последните години. То доведе инвестиционните обеми в ЦИЕ-6 до нови висоти през 2018 г. - EUR 13.8 млрд. или с 5% повече на годишна база. Възвръщаемостта продължи да върви надолу през миналата година в столиците по отношение на офисните и някои транзакции с търговски площи. Очакванията за 2019 г., са че само в определени локации този тренд ще продължи (предимно при офис площи в столични градове). Нивата на финансиране са ниски, но с капиталовите печалби през последните години, възвръщаемостта намаля. Както при много класове активи в глобален аспект, ликвидността на недвижими имоти в ЦИЕ-6 се увеличи. Печалбите са най-атрактивни в сектора на индустриалните имоти, като акцентът е върху логистичните площи пред производствените. 

Потреблението се успокоява
Паричното предлагане в Еврозоната регистрира спад от края на 2016 г. насам. Това е предвестник на забавяне на икономиката в Европа. Неговите признаци вече се забелязват в Западна Европа. То показва, че потреблението в ЦИЕ-6 в най-добрия случай, ще достигне плато. 

Прогнозите за развитието на потреблението имат водещо значение за притока на финансиране в недвижими имоти в ЦИЕ. Връзката на инвестиционните бизнес модели с факта, че близо половината инвестиции в региона са в търговски и логистични имоти и хотели, и индиректно с наемането на служители за офисния и индустриалния пазар, е ясна. Потреблението достигна своите върхове в ЦИЕ-6 преди 6-12 месеца, а в Румъния дори по-рано. Очаква се то да реализира най-високата си стойност до средата на 2019 г. 

Към плато, не към спад
Към какво вървим - спад или плато? Позицията на Colliers,  е че е второто. Проучване, проведено преди 12 месеца показа, че ръстът на възнагражденията в държавите в Европа води до по-бърз темп на увеличение на БВП през следващите четири години. Както повечето работодатели в ЦИЕ вече знаят, този индикатор е съществена характеристика на икономическия цикъл. Прогнозата е за продължаване на тренда през 2019 г. (5%-10% в ЦИЕ-6), но с по-бавни темпове от миналата година, поради забавяне на търсенето в индустриалния сектор. Този ръст е по-бърз от наблюдавания в ЕС, така че дори и при рецесия, регионът се приближава постепенно до нивата в ЕС.

Брекзит
Брекзит вероятно ще доведе до намаляване на финансирането по европейски програми и до нови изисквания в това отношение към ЦИЕ-6. Съгласно местното законодателство и съответната държавна политика, сравнително балансираните бюджети на държавите от региона ще компенсират в известна степен редуцираните средства от страна на ЕС.  Други ефекти от Брекзит могат да бъдат малки намаления на сумите, изпращани от имигранти към държавите им на произход (към техните семейства) или промяна в миграционния баланс, което ще има благоприятен ефект върху ситуацията с недостига на пазара на труда. 

Промени на трендове
Има потенциал за развитие, както на онлайн, така и на традиционната търговия в ЦИЕ-6 към 2022 г. Разглеждайки обемите, реализирани от електронна търговия в Чехия през 2018 г., може да се каже, че са налице индикации, че пазарът ще достигне по-високи стойности от прогнозираните. Логистичният сектор ще послужи за хеджиране на риска.