Пазар на индустриални площи H1 2018

Download Report
  • Активен инвестиционен интерес е регистриран към индустриални площи през първата половина на 2018 г.
  • Предлагането на модерни индустриални и логистични площи в София регистрира ръст от 4% за първите шест месеца на 2018 г. и достига 915,750 м2.
  • Търсенето продължава да се определя от търговци на едро и дребно, логистични оператори, и сектор транспорт и спедиция.
  • Лек ръст от 4% се регистрира в средните наемни нива за клас А складови площи, като стойностите за такива с добра локация и изградена инфраструктура достигат  5.2 евро/м2.

Пазар на индустриални площи H1 2018

Download Report