Инвестиционен пазар H1 2018

Download Report
  • През първата половина на 2018 г. общата стойност на инвестиционните сделки е 351 млн. евро. Само пет от тях формират малко над 80% от целия обем. 
  • За разлика от изминалата 2017 г., през първото полугодие на 2018 г. 65% от обема се дължи на сделки с офис площи, следвани от търговски площи (23%) и инвестиции в парцели за строеж (6%). 
  • Делът на международните купувачи продължава да надвишава този на българските, като водещи за притока на капитал в България са южноафрикански и полски инвеститори. 
  • Нивата на възвръщаемост във всички сектори на пазара се запазват.
 

Инвестиционен пазар H1 2018

Download Report