Иван Каленски | Colliers | Sofia

Иван Каленски

Асистент

Call Иван
Вижте повече

About

Professional Summary

Иван се присъединява към екипа на Colliers International  през 2018 г. като част от отдел Търговски площи. Неговата роля в компанията е да предоставя административна и организационна подкрепа,  да актуализира бази данни, да подготвя презентации, клиентски оферти и други документи.
Предишният му опит е в VP Brands International SA, където Иван успешно приключи двумесечна стажантска програма. Проектите, за които отговаря там са стратегия за навлизане на нов пазар и позициониране на конкретен продукт на пазара.

 

Accomplishments

  • Успешно завършена двойна специалност в Американски Университет в България.
  • Успешно завършен мандат в Студентското правителство на Американски Университет в България.
  • Създаване на брандинг стратегия на продукт за VP Brands Int (стажанстка програма).
  • Създаване на стратегия за навлизане на чужда пазар VP Brands Int (стажанстка програма).

Education

Бакалавър, Бизнес администрация, Американски Университет в България, Благоевград

Бакалавър, Политически науки и международни отношения, Американски Университет в България, Благоевград

 

Услуги

Skills
Bulk Retail, High Street Retail, Retail Park
Service Lines
Посредничество: Представителство на наемодателя, Посредничество: Представителство на наемателя
Вид на имота
Търговия на дребно

My Team

How can I help you?

Възникна неочаквана грешка. Моля, опитайте отново.