Пазар на офис площи H1 2018

Download Report
  • През първата половина на 2018 г. предлагането на модерни офис площи клас А, Б и С в София се увеличава с 2% и достига 2,049,000 м2.
  • Стабилна тенденция на търсене в столицата се регистрира през първото полугодие на 2018 г. 65,800 м2 е обемът на сключените транзакции.
  • Средните наемни нива за клас А и Б се запазват.

Пазар на офис площи H1 2018

Download Report