Пазар на жилищни имоти H1 2018

Download Report
  • През първата половина на 2018 г. се регистрира 3% ръст в предлагането в сегмента на средно висок и висок клас жилища и достига до 8,200 жилищни единици.
  • Броят на проектите в активно строителство продължава да расте – 2,900 жилищни единици или 14% ръст спрямо предходния период.
  • Недостигът в предлагането на завършени проекти доведе до ръст в продажбата на жилища на етап „в строеж“ – над 70% от общия обем сделки.
  • Делът на закупилите жилище за инвестиция нарасна значително през първите шест месеца – от 25% на 45%. 
  • Продажните цени на жилищата остават стабилни през първите шест месеца на 2018 г.

Пазар на жилищни имоти H1 2018

Download Report