About

Professional Summary

DK: Jeg har været en del af Colliers International Danmark A/S siden etableringen i 1988, hvor jeg blev ansat som den første medarbejder.

Jeg har gennem funktioner i Colliers-regi som henholdsvis direktionssekretær, kvalitetschef, administrationschef og nu personalechef været med til at udvikle virksomheden.

Igennem 25 år har mine primære arbejdsopgaver været inden for HR, arbejdsmiljøledelse, kommunikation, personalejura, administration, økonomi, strategisk ledelse og personaleledelse.

Jeg arbejder ud fra den filosofi, at det grundlæggende skal være sjovt at gå på arbejde, da man derigennem udnytter såvel eget som kollegaers potentiale optimalt. Som person er jeg empatisk og lyttende, men samtidig handlings- og resultatorienteret og god til at skabe orden i kaos.

 

UK:

I have been a part of Colliers International Danmark A/S since its establishment in 1988 when I was hired as the first employee.

Through my positions as executive secretary, quality manager, administration manager and now personnel manager I have helped develop the company.

For 25 years, my primary tasks have been within HR, health and safety management, communication, employment law, management, finance, strategic management and human resource management.

My work is based on the philosophy that basically it should be fun to go to work. In this way, you are exploiting both your own as well as your colleagues' full potential. As a person I am empathetic and attentive as well as action and result-oriented and good at creating order out of chaos.

Accomplishments

DK:

 • Etablering af Colliers-kontorer i København, Odense og Aalborg
 • Udvikling og certificering af arbejdsmiljøledelsessystem hos Colliers International Danmark A/S
 • Ansvarlig for at bringe Colliers International Danmark A/S op blandt de 25 bedste arbejdspladser i Danmark, hvilket resulterede i en 17., 18. og 19. plads i de 3 år, vi deltog i Great Place to Works konkurrence om Danmarks Bedste Arbejdsplads.

UK:

 • Establishment of Colliers offices in Copenhagen, Odense and Aalborg.
 • Development and certification of safety management system at Colliers International Danmark A/S.
 • Responsible for bringing Colliers International Danmark A/S up among the 25 best workplaces in Denmark, resulting in 17th, 18th and 19th places in the 3 years we participated in the Great Place to Works competition for Denmark's Best Workplace.

Services:

 • Project Management

Clients:

Tonny Lauritsen ApS, Hans Vestergaard Erhvervsejendomme A/S, Colliers International Danmark A/S, Skødstrup Skole (member of school board, the Danish Cancer Society

Education:

DK:

2013: Erhvervsakademi Aarhus, akademifag i Personalejura
2012: Erhvervsakademi Aarhus, akademifag i HR’s servicering af linjeledelsen
2014: Certificeret Life- og Businesscoach hos Manning Inspire

Løbende deltagelse i diverse kurser vedrørende bl.a.:

 • Fravær på arbejdspladsen
 • Positiv stresshåndtering
 • Kvalitetsledelse og intern audit
 • Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse
 • Ansættelsesret
 • Viden om adfærd
 • Kommunikation
 • Beskatning af personalegoder
 • Førstehjælp og hjertestarter

UK:

2013: Erhvervsakademi Aarhus, academy course in HR law
2012: Erhvervsakademi Aarhus, academy course in HR's service of line management
2014: Certified Life- and Businesscoach, Manning Inspire

Ongoing participation in various courses concerning, inter alia:

 • Absenteeism at work
 • Positive stress
 • Quality management and internal audit
 • Statutory health and safety training
 • Employment law
 • Knowledge of behavior
 • Communication
 • Taxation of employee benefits
 • First aid and defribillator

icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter