Årets første milliardtransaktion på det danske ejendomsmarked

AXA Investment Managers investerer på vegne af selskaber i AXA Gruppen 1,3 mia. kroner i boliger. Der er tale om køb af en portefølje på i alt godt 36.000 m2 boliger i Bellakvarter, Ørestad. Sælger er Bellakvarter A/S, som udvikler det nye attraktive boligkvarter rundt om Bella Center.

AXA er med præmieindtægter på godt 100 mia. euro verdens næststørste forsikringsselskab, og denne investering andrager ca. 1,3 mia. kroner. Colliers har formidlet transaktionen.

”Denne transaktion er endnu en bekræftelse på, at attraktive boligudlejningsejendomme i København fortsat efterspørges af betydende internationale ejendomsinvestorer. Vi har i Colliers i den forløbne del af 2019 formidlet boligejendomme og -projekter for omkring 3 mia. kroner til store europæiske forsikringsselskaber og pensionskasser, og vi kan konstatere en fortsat høj investorefterspørgsel efter nye boligejendomme og boligprojekter af den kvalitet, som denne portefølje besidder,” udtaler CEO Peter Winther, Colliers.

”Det nye boligområde rundt om Bella Center udvikles med ejendomme af høj kvalitet efter en stærk helhedsplan med store bymæssige kvaliteter til gavn for beboerne og dermed for investorerne.

Det har været en fornøjelse at bistå Bellakvarter A/S i transaktionen”, udtaler manager Capital Markets, Jacob Bruun Borring, Colliers.

Bag Bellakvarter A/S står Solstra Capital Partners, der i 2012 købte Bella Center, som den nye bydel skyder op omkring. Visionen er at skabe et levende byrum, der i sin opbygning er stærkt inspireret af de københavnske brokvarterer.

 

Porteføljen består af 4 ejendomme i Bellakvarter, Ørestad:

  • Dea Trier Mørchs Vej 1 m.fl. - Halldorhus
  • Dorris Lessings Vej 2
  • Emma Gads Vej 6 m.fl. - Laxnesshus
  • C.F. Møllers Allé 97 m.fl. – Organistens Hus

 

Kontakt
Peter Winther
CEO, Partner
 +45 28 19 66 76
peter.winther@colliers.com

Jacob Bruun Borring
Manager, Capital Markets
+45 31 34 80 33
Jacob.bruunborring@colliers.com


Related Experts
expert photo

Peter Winther

CEO | Partner | MRICS

København

Peter er administrerende direktør for Colliers i Danmark og indgår desuden i Investment & Capital Markets-teamets formidling af salg af større erhvervs- og investeringsejendomme, hoteller og butikscentre samt ejendomsporteføljer og ‑selskaber.

Se profil
expert photo

Jacob Bruun Borring

Manager | Capital Markets

København

Jacobs primære arbejdsopgaver består af rådgivning til danske og internationale investorer. Herunder hører udarbejdelse af salgsmateriale, finansiel modellering og prisfastsættelse af investeringsejendomme, udførelse af strukturerede salgsprocesser og investorrådgivning, strukturering af datarum og assistance ved due diligence-processer samt investeringsscreening og køberrådgivning.

Se profil