About

Professional Summary

DK: Erhvervsmægler i Danmark med primært fokus på Københavnsområdet. Jeg er startet hos Colliers Int. DK september 2017, hvor mit primære arbejdsområde vil være kontorsegmentet og investeringsejendomme. Har tidligere arbejdet som Erhvervsejendomsmægler, CEO og salgs dir. samt management konsulent både selvstændig og ansat. Har herudover arbejdet med venturekapital og investeringer i opstarts virksomheder.

Mange års erfaring og ekspertise med rådgivning og optimering af virksomheder har givet mig stort kendskab til disses handlemåder, hvilket kommer mig til gode i dialogen med kunden. Sammen med en stor salgs og økonomisk baggrund, giver det grundlag for, at jeg kan give kunder en professionel rådgivning og service.

Dette danner sammen med en bred økonomisk og juridisk indsigt, grundlag for, at jeg kan formidle en tryg og sikker rådgivning til vores kunder.

UK: Commercial Property Agent in Denmark, focusing on Copenhagen. I started working at Colliers International Denmark in September 2017 where I primarily work with office and investments.  I previously worked as a Commercial Property Agent, CEO and Sales Director, as well as management consultant both as self-employed and employed. Furthermore I have worked in venture capital and investments in startup companies.

Many years of experience with counseling and optimizing companies have given me a great knowledge in these practices which I benefit from in dialogues with the client. Along with a big sales and financial background, it provides the basis for me to give professional advice and service to our clients.

This forms together with a broad financial and legal insight, the basis for which I can convey secure and safe advice to our clients.

Accomplishments

DK: I min tidligere rolle som erhvervsejendomsmægler har jeg solgt store ejendomme samt vurderet Post Dk samlede ejendomsportefølje, KBH. kommunes ejendomme og jordstykker, Cevo Invest, samt en del større ejendomsporteføljer.

Har i 15 år været selvstændig iværksætter og managementkonsulent primært indefor salg, ledelse og strategi. En stor del af mit arbejde var internationalt og jeg har løst store management opgaver for klienter i USA, Fjernøsten samt Europa, herunder især ISS, SAS Cargo samt medico firmaer

Har rejst venturekapital og være medejer af flere startop computerspilfirmaer hvoraf et i 2011 blev det 3. mest solgte spil på verdensplan på X-box.

UK: In my previous role as Commercial Property Agent I have sold large properties as well as evaluated the total property portfolio of Post DK, Copenhagen Municipality's properties and land, Cevi Invest, as well as a number of larger property portfolios.

For 15 years I  have been a independent entrepreneur and management consultant, primarily in sales, management and strategy. A large part of my work was international and I have solved major management tasks for clients in the United States, the Far East and Europe, especially including ISS; SAS Cargo and medico companies.

I have raised venture capital and been co-owner of several startup computer gaming companies, one of which was the 3rd most widely sold gameworldwide for X-box in 2011.

Services:

  • Brokerage: Landlord Representation
  • Brokerage: Tenant Representation

Education:

2015 - 2016 - Hogan, JTI, DISC (Everything & Extended) Certificeret

2007 - 2008 - Ejendomsmægler - Erhvervsakademiet Copenhagen Business - Lyngby

2001 - 2001 - Siebel og Lomminger Leadership Architect

1994 – 1997 – Certificeret  Mercuri  Int.

1983 - 1988 - Cand.Merc - CBS

 

icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter