Jens Gammelby


Commercial Real Estate Advisor, Senior

About

Professional Summary

DK: Efter ca. 25 år som statsautoriseret revisor og partner i revisionsfirmaet BDO kom jeg til Colliers den 1. februar 2006. Jeg har særlig indsigt i omsætning af ejendomme ejet af selskaber og de tilhørende skattemæssige forhold i sådanne handler. Jeg har en del viden om skat, herunder skattemæssige afskrivninger og ejendomsavanceskat, og moms i forbindelse med ejendomshandler.
 
De senere år har jeg gennemført nogle større sale and leaseback-transaktioner. Jeg er bl.a. rådgiver for ejendomsselskabet Søgaard Ejendomme A/S i Aarhus, hvor jeg har medvirket til flere transaktioner på trecifrede millionbeløb.
 
Endelig beskæftiger jeg mig med vurdering af ejendomme, herunder for nogle pengeinstitutter.

 

UK: On 1 February 2006 I came to Colliers after approx. 25 years as a state-authorised public accountant and partner in the accounting firm BDO. I have special insight into the sale of properties owned by companies and the related tax issues in such transactions. I have great knowledge of tax, including tax depreciation and property gains tax, and VAT in connection with real estate transactions.
 
In recent years I have completed some major sale and leaseback transactions. Among others, I am adviser to the real estate company Søgaard Properties A/S in Aarhus, where I have contributed to several transactions in the three-digit millions.
 
Finally, I deal with valuation of properties, including valuation for some financial institutions.

Accomplishments

DK: Jeg har medvirket ved gennemførelsen af en del større transaktioner af investeringsejendomme i Aarhusområdet og har bistået kuratorer i hele Danmark med at afhænde nødlidende ejendomme.

UK: I have participated in the completion of a number of large transactions concerning investment properties in the Aarhus area, and I have assisted trustees throughout Denmark in the disposal of distressed properties.

Services:

  • Investment Services / Capital Markets
  • Valuation and Advisory Services

Clients:

Søgaard Properties A/S

Education:

DK:
HA og HD fra Handelshøjskolen i Aarhus
Statsautoriseret revisor

 

UK:
BSc in Economics and Business Administration and the Graduate Diploma in Business Administration, Aarhus Business School

State-Authorised Public Accountant

Memberships & Involvements:

AROS Rotary

icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter