About

Professional Summary

DK:
Med udgangspunkt fra kontoret i København er jeg i dag partner. Jeg startede hos Colliers i Aarhus i 1993, og senere kom jeg til kontoret i Vejle, inden jeg i 1998 startede virksomhedens kontor i Odense.
Jeg har arbejdet i ejendomsbranchen i mange år. Som følge heraf har jeg fået stor viden inden for området og været involveret i en bred vifte af opgaver (transaktioner, udlejninger og vurderinger) i hele Danmark.

 

UK:

Based in Copenhagen, I am today Partner. I started at Colliers in Aarhus in 1993, and  later I moved to the office in Vejle, before I started the company’s office in Odense in 1998.
I have worked in the real estate industry for many years. Consequently, I have gained great knowledge of the area and have been involved in a wide range of assignments (transactions, leases and valuations) across Denmark.

Accomplishments

DK:
Udvalgte transaktioner
• Salg af Krumtappen i Valby for Oslo Areal til ATP Ejendomme for
100 mio. kr. (2012)
• Salg af 33.000 m² grund og 4.500 m² bygninger for Hempel A/S på Lundtoftevej 150 i Lyngby til DTU Danmarks Tekniske Universitet (2012)

Udvalgte opgaver
Jeg har arbejdet med udbud og rådgivning til flere kommuner og andre offentlige instanser og har i flere år arbejdet som key account for Arla i Danmark, DT Group og flere andre store danske virksomheder. Jeg har desuden rådgivet flere danske og udenlandske virksomheder i forbindelse med relokalisering og genforhandling af lejekontrakter.
Jeg er særlig rådgiver for Københavns Kommune i spørgsmål om ejendomsmarkedet generelt, herunder profilering af København, ligesom jeg sammen med kollegaer er ansvarlig for kommunens udlejning af ledige erhvervslokaler, som Københavns Kommune ikke selv anvender.

 

UK:

Selected transactions
• The sale of Krumtappen in Valby for Oslo Areal to ATP Ejendomme for DKK 100m (2012)
• The sale of 33,000 m² site and 4,500 m² buildings for Hempel A/S on Lundtoftevej 150 in Lyngby to DTU Technical University of Denmark (2012)

Selected assignments
I have worked with public contracts and advisory services to various municipalities and other public bodies and have for several years worked as a key account for Arla in Denmark, DT Group and several other major Danish companies. I have also advised several Danish and foreign companies on relocation and renegotiation of lease agreements.
I am a special adviser to the City of Copenhagen on questions about the real estate market in general, including profiling of Copenhagen. Together with colleagues, I am responsible for the City of Copenhagen’s letting/lease of vacant commercial premises that the City of Copenhagen is not using themselves.

Services:

  • Brokerage: Landlord Representation
  • Brokerage: Tenant Representation
  • Valuation and Advisory Services
  • Real Estate Management Services

Skills:

  • Lease Advisory

Clients:

Arla, DT Group, the Municipality of Copenhagen

Education:

DK:

MRICS, 2014

Erhvervsejendomsmægler, MDE og valuar, 1991-1994
Sparekassens videregående uddannelse, 1998-2001
Højere Handelseksamen, 1984-1987

UK:
MRICS, 2014

Commercial Real Estate Agent and Valuer, 1991-1994
Sparekassen’s higher education, 1998-2001
Business graduate, 1984-1987

Memberships & Involvements:

Member of Danish Association of Chartered Estate Agents (DE), Lay judge for the Copenhagen City Court, Member of The Assembly of Delegates in Danish Property Federation

icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter