About

Professional Summary

DK: Jeg har været ansat hos Colliers International A/S Aarhus siden 2001 – kort afbrudt af 3 års ansættelse på vores kontor i København i perioden 2007-2010. Igennem årerne har jeg beskæftiget mig med sagsbehandling i forbindelse med vurdering samt salg og udlejning af alle typer erhvervsejendomme. Som mæglersekretær har jeg til opgave i tæt samarbejde med mægler at tilrettelægge og gennemføre salgs-, udlejnings- og vurderingsopgaver, idet jeg bl.a. er ansvarlig for udarbejdelse af lejekontrakter, købsaftaler, salgs- og udlejningsprospekter samt diverse korrespondance, indhentelse af diverse ejendomsoplysninger, korrekturlæsning på annoncer samt diverse ad hoc-sekretæropgaver.

 

UK: I have worked at Colliers International A/S Aarhus since 2001 – shortly interrupted by 3 years of employment at our office in Copenhagen in 2007-2010. Through the years, I have worked with the procedure for the valuation and the sale and rental of all types of commercial properties. As a real estate assistant, I work closely with the real estate agent to prepare and implement sales, rental and valuation tasks, as I am responsible for preparing the leases, contracts of sale, sales and lease prospectuses and various correspondence, obtaining property information, proofreading advertisements and various ad hoc secretarial tasks.

Accomplishments

DK: Jeg servicerer mine mæglere,  idet jeg forsøger at være med til at gøre hverdagen lettere og sjovere for dem.

UK: I service my real estate agents, as I try to help make everyday life easier and more fun for them.

Clients:

Since my job function is back office, I consider my colleagues to be my customers

Education:

DK:

Erhvervsjura 1 +2 Aarhus Købmandsskole 2004
Ejendomshandel Aarhus Købmandsskole 2005

Løbende deltagelse i diverse kurser vedrørende fast ejendom, bl.a. Erhvervslejeret.

 

UK:
Business Law 1+2, Aarhus Business College in 2004
Real Estate, Aarhus Business College in 2005
Ongoing participation in various courses relating to property, including commercial leases.

icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter