About

Professional Summary

DK: Jeg har været ansat i Colliers siden januar 2004. Jeg er backupfunktion for 2 mæglere, som bl.a. består af udfærdigelse af lejekontrakter, købsaftaler, salgs- og udlejningsprospekter, salgs- og lejeoplæg, direct mails mv. Herudover er jeg ansvarlig for korrespondance, indhentelse af diverse ejendomsoplysninger, registrering/arkivering, korrekturlæsning mv. samt diverse ad hoc-sekretæropgaver. Dagligdagen bliver endvidere krydret med deltagelse i planlægning og afholdelse af gå hjem-møder, kundearrangementer mv. Som superbruger i Office-pakken, herunder PowerPoint, og CES (vores sagsstyringssystem) er jeg med til, at vores salgsmateriale får et professionelt layout.

UK: I have been at Colliers since January 2004. I work for 2 real estate agents, which includes the preparation of lease agreements, contracts of sale, sales and lease prospectuses, sales and lease presentations, direct mails, etc. I am also responsible for correspondence, obtaining various property information, registration/filing, proofreading, etc. as well as various ad hoc secretarial tasks. My workday is also spiced with participation in the planning and organisation of after-work meetings, client events, etc. As superuser of Microsoft Office, including PowerPoint, and CES (our case management system), I contribute to a professional layout of our sales material.

Accomplishments

DK: Jeg servicerer mine mæglere,  idet jeg forsøger at være med til at gøre hverdagen lettere og sjovere for dem.

UK: I service my real estate agents, as I try to help make everyday life easier and more fun for them.

Clients:

Since my job function is back office, I consider my colleagues to be my customers

Education:

DK:
1977: Erhvervssproglig korrespondent i engelsk og tysk fra Handelshøjskolen i Aalborg
Løbende deltagelse i personlige udviklingskurser
Løbende deltagelse i opdatering af færdigheder inden for IT, herunder bl.a. Office-pakken
Gennemført coaching i organisationer fra Aarhus Business School

UK:
1977: The BA Programme in Business Language in German and English, Aalborg Business School
Ongoing participation in personal development courses
Ongoing updating of IT skills, including Microsoft Office
Completed coaching in organisations, Aarhus Business School.

icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter