• For lease
Graafstroomstraat
Graafstroomstraat
Graafstroomstraat

For Lease

Algemeen
Voor de verhuur bieden wij een functionele bedrijfsruimte met buitenterrein aan, gelegen op bedrijventerrein "Spaanse Polder" te Rotterdam.
Het bedrijfsgebouw is gelegen aan de Graafstroomstraat 25-25a in de directe nabijheid van de Rijksweg A20.
Kadastrale aanduiding Kadastrale gemeente Rotterdam, sectie AC, Nr. 1022 (gedeeltelijk).

Indeling
Voor verhuur is momenteel beschikbaar:
- Bedrijfsruimte ca. 820 m² B.V.O.
- Buitenterrein (afsluitbaar) ca. 835 m² B.V.O.

Voorzieningen
Het object zal worden opgeleverd in de huidige staat, met onder andere de navolgende voorzieningen:
•overheaddeur;
•vloerbelasting 1.000 kg/m²;
•lichtstraat
•1X direct gestookte heater
•Dubbel toiletten;
•CV ketel Atag Q60 solo
•Pantry
•Showroom
•Balie

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 70.000,- per jaar, excl. de wettelijk verschuldigde BTW.

Huurbetaling
Per maand vooruit door middel van automatische overboeking of automatische incasso.

Servicekosten
N.v.t.

Omzetbelasting
De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een BTW-belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW-wetgevingsvoorstelling huurder niet meer aan het criterium meer dan 90% BTW-belaste prestaties verricht voldoet, en zodoende het verzoek om BTW-belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

Huuringangsdatum
In nader overleg.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, conform de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
5 + 5 jaar.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het ROZ-model (Raad van Onroerende Zaken) kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld in 30 januari 2015 met bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag en op 17 februari 2015 aldaar ingeschreven onder nummer 1521.

Property Details