• For lease
Foss Eikeland/Sandnes Garn - Diverse haller og kontorer til leie
Foss Eikeland/Sandnes Garn - Diverse haller og kontorer til leie
Foss Eikeland/Sandnes Garn - Diverse haller og kontorer til leie
Foss Eikeland/Sandnes Garn - Diverse haller og kontorer til leie
Foss Eikeland/Sandnes Garn - Diverse haller og kontorer til leie
Foss Eikeland/Sandnes Garn - Diverse haller og kontorer til leie
Foss Eikeland/Sandnes Garn - Diverse haller og kontorer til leie
Foss Eikeland/Sandnes Garn - Diverse haller og kontorer til leie
Foss Eikeland/Sandnes Garn - Diverse haller og kontorer til leie
Foss Eikeland/Sandnes Garn - Diverse haller og kontorer til leie
Foss Eikeland/Sandnes Garn - Diverse haller og kontorer til leie
Foss Eikeland/Sandnes Garn - Diverse haller og kontorer til leie
Foss Eikeland/Sandnes Garn - Diverse haller og kontorer til leie
Foss Eikeland/Sandnes Garn - Diverse haller og kontorer til leie

På Sandnes Garn sitt anlegg på Foss-Eikeland syd for Sandnes er det ledig for leie diverse kontor- og lagerarealer samt noe uteareal:


Hall ca 1 650 m2 
Hall ca 2 000 m2 
Kontor ca 110 m2
Kontor 2. etg ca 500 m2 (blanding av cellekontorer og åpent landskap)
Kjeller/garderober 200 m2
Uteareal ca 2 000 m
Rimelig/realistisk leienivå og fleksible betingelser. Her er gode muligheter for å lage en tilpasset løsning med kombinasjon kontor/hall/uteareal osv. Ta kontakt for nærmere informasjon!


Veldig god parkeringsdekning ute. 

Property Details