About

Professional Summary

EN:

Agnieszka joined Colliers International in 2011. She worked in the Research & Consultancy Department for 2.5 years, where as an analyst she specialised in the retail sector. Her responsibilities have included gathering and maintaining databases, preparing reports for external and internal Clients, cooperation with regional offices, representing the company at real estate meetings (conferences, presentations, training programmes) and attending expert forums. Later, Agnieszka served as a deputy director of the department, coordinating projects and the work of the team.
In November 2013, Agnieszka was appointed Senior Associate in the Development Advisory Services Department, where she works closely with Marta Machus-Burek, Retail Strategies Director, on consulting projects concerning retail projects, consumer preferences, market research and expansion of retail chains.

PL:

Agnieszka rozpoczęła pracę w Colliers International w 2011 roku w Dziale Doradztwa i Badań Rynku, gdzie jako analityk specjalizowała się w sektorze handlowym na rynku nieruchomości komercyjnych. Była odpowiedzialna za zbieranie informacji i zarządzanie bazą danych, opracowywanie raportów dla Klientów wewnętrznych i zewnętrznych, współpracę z biurami regionalnymi, reprezentowanie firmy na spotkaniach branżowych oraz za udział w forach eksperckich. Następnie Agnieszka pełniła funkcję zastępcy dyrektora działu, koordynując pracę zespołu i realizowane projekty.

W listopadzie 2013 roku Agnieszka objęła stanowisko Senior Associate w Dziale Doradztwa i Rozwoju Projektów Inwestycyjnych, gdzie ściśle współpracuje z Martą Machus-Burek, Dyrektorem ds. Strategii Handlowych, przy projektach doradczych z zakresu nieruchomości handlowych, badań rynku i preferencji klientów oraz rozwoju sieci handlowych.

 

Accomplishments

EN:

- Deputy Director of the Research & Consultancy Department

- EMEA award for Most Innovative Research for the Retail Gaps Map (2013)

 

PL:

- Zastępca Dyrektora Działu Doradztwa i Badań Rynku  

- Nagroda EMEA: Most Innovative Research za raport Nowe Szlaki na Handlowej Mapie Polski (2013)

Services:

  • Research

Clients:

AIG/Lincoln, BRE Bank SA, Jeronimo Martins, PKP SA, Volvo, Lodz City Hall, Poznan City Hall, King Cross

Education:

EN: Warsaw School of Economics, Master's degree in Management
Specialisation - Real Estate Market
Thesis on Adaptation of Historic Properties

PL: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek Zarządzanie
Specjalizacja - Rynek Nieruchomości
Praca magisterska na temat Adaptacji Nieruchomości Zabytkowych

Memberships & Involvements:

Polish Council of Shopping Centres

icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter
icon-user

No matching results...

Try zooming out to include more results.

Change your search criteria:

Remove last filter