• For lease

For Lease

Byggnaden är i projekteringsstadiet och räknas vara inflyttningsklar 2008/2009.I byggnaden kommer bottenvåningen bestå av butiker/kontor samt kontor på resterande plan.

Property Details