• For lease

For Lease

Möjligheternas hus. Tre plan fördelat på Kontor och produktionsytor. Kontoret är 282 kvm (kan även användas som butiksdel). Lager/produktionsdelen är 1409 kvm, varav cirka 240 kvm är ett kalllager. Portar finns för inlastning på plan ett samt plan två.

Property Details