• For lease

For Lease

Vi kan nu erbjuda en lokal som kan nyttjas både som kontor alt. servicelokaloch även lättare lager. Inlastning via garage. Lokalen kan delas i två separata enheter där ett låglager om 56 kvm kan tillhöra någon av de båda ytornaBra skyltläge mot Oscarsleden.

Property Details