Kontor, 193-600, 600 - 600 m², Karl Johansgatan, Göteborg

Karl Johansgatan, 414 59 Göteborg

  • 1 Meters Squared
  • Office Office
  • For Lease

Summary Description

Vi kan nu erbjuda en lokal som kan nyttjas både som kontor alt. servicelokaloch även lättare lager. Inlastning via garage. Lokalen kan delas i två separata enheter där ett låglager om 56 kvm kan tillhöra någon av de båda ytornaBra skyltläge mot Oscarsleden.

Property Status: Available

Area Available: 1 Meters Squared

Property Experts

Related Properties

Contact us regarding this property

An unexpected error has occurred. Please try again.
You didn't check the "I'm not a robot" checkbox.

Your request has been submitted.

Someone will contact you shortly.