• For lease

For Lease

Här kan Ert företag välja att flytta in i befintligt skick eller i nyrenoverade ytor anpassade efter Era behov och önskemål. Ytorna kan nyttjas som enbart kontor eller kombinationslokal med inlastningsmöjligheter via lasthiss.Lokalen är också flexibel gällande planlösning rumsindelningen som erbjuds idag kan öppnas upp till öppna ytor för utställning eller kontorslandskap.P-platser finns att hyra och hållplats för buss alt. spårvagn finns direkt utanförfastigheten.

Property Details