• For lease

For Lease

Invid Centralstationen och Lilla Bommen är denna fantastiska fastighet belägen. Här kan vi erbjuda ett modernt vindskontor i öppen landskapslösning och med några separata rum för möten och dylikt.

Property Details