• For lease

For Lease

Moderna och flexibla kontor mitt i centrum. Ny hyresgäst har stora möjligheter att själv påverka lokalernas nya utformning och storlek.

Property Details