• For lease

For Lease

Ljusa och fina rum i olika storlekar samt ett antal grupp- och konferensrum. Parkeringsmöjligheter finns i fastighetens garage. Dubbla hissar i entrén. Fönsterna vetter ut mot Kungsgatan och ger ljusa arbetsytor samtidigt som de bakre utrymmena pasar bra för förråd och konferens/utbildningar etc. Lokalen passar bra att dela in i en öppnare publik yta och en intern del för de verksamheter där man har behov av att ta emot gäster utan att tumma på säkerheten.

Property Details