• For lease

For Lease

Möjlighet att hyra lager från 2007-02-01 till 2008-06-30. Möjlig delning från cirka 3000 kvm. Cirka 12300 kvm i markplan med cirka 4,9 meter till balk. 11 dockningsportar. Cirka 8000 kvm i källare med inlastning via lastgång. Personalutrymmen på cirka 1100 kvm. Stor gård. Golvbelastning cirka 1 ton per kvadratmeter. Takhöjd cirka 4,9 meter till balk.

Property Details