• For lease

For Lease

Mycket välplacerat och centralt lager med lastkajer och generös takhöjd. Lagret är försett med ett flertal portar och kan även erbjuda kontorslösningar.

Property Details