• For lease

For Lease

Flexibelt lager med höga portar i markplan. I lokalen finns även spolplats/oljeavskiljare, smörjgrop och travers. Till lagret kan även 200 m² kontor erbjudas.Lagerytorna kan avdelas i 528, 675, 773, 1203, 1301 m2

Property Details