• For lease

For Lease

Lokal för detaljhandel eller kontor/ lager, med mycket bra läge intill E22 och avfart Gastelyckan. Moderna lokaler med stora möjligheter.Lokalen har portar ut mot baksidan av fastigheten där lastning och lossning kan ske. Porthöjd ca 3.90.

Property Details