• For Sale
Bodega En Zona Franca Permanente Intexzona
Bodega En Zona Franca Permanente Intexzona
Bodega En Zona Franca Permanente Intexzona
Bodega En Zona Franca Permanente Intexzona
Bodega En Zona Franca Permanente Intexzona
Bodega En Zona Franca Permanente Intexzona
Bodega En Zona Franca Permanente Intexzona

Descripción del Entorno


Intexzona es una zona franca permanente ubicada en Kilómetro 1 vía Siberia, Funza.