• For sale
Kombinasjonseiendom på totalt 4335 m2 BTA - sentralt beliggende på Forus
Kombinasjonseiendom på totalt 4335 m2 BTA - sentralt beliggende på Forus
Kombinasjonseiendom på totalt 4335 m2 BTA - sentralt beliggende på Forus
Kombinasjonseiendom på totalt 4335 m2 BTA - sentralt beliggende på Forus
Kombinasjonseiendom på totalt 4335 m2 BTA - sentralt beliggende på Forus
Kombinasjonseiendom på totalt 4335 m2 BTA - sentralt beliggende på Forus
Kombinasjonseiendom på totalt 4335 m2 BTA - sentralt beliggende på Forus
Kombinasjonseiendom på totalt 4335 m2 BTA - sentralt beliggende på Forus
Kombinasjonseiendom på totalt 4335 m2 BTA - sentralt beliggende på Forus
Kombinasjonseiendom på totalt 4335 m2 BTA - sentralt beliggende på Forus
Kombinasjonseiendom på totalt 4335 m2 BTA - sentralt beliggende på Forus
Kombinasjonseiendom på totalt 4335 m2 BTA - sentralt beliggende på Forus
Kombinasjonseiendom på totalt 4335 m2 BTA - sentralt beliggende på Forus

Colliers International AS har i oppdrag å selge eiendommen Lagerveien 12A med gnr. 15 bnr. 738 i Stavanger kommune, en attraktiv kombinasjonseiendom sentralt plassert på Forus.Innholdsrik eiendom bygget 1986, sentral beliggenhet på Forus. 


Arealer (mål er hentet fra tilstandsrapport fra 3. part):
1. etasje: BTA ca 2120 m2, BRA 2071  (Kantine, butikklokaler/showrom og lagerrom)
2. etasje: BTA ca 2215 m2, BRA 2165  (Kontorer og lagerrom)


Nylig renovert stor, lys kantine utleiet til leietaker i nabobygg.
Det er lagerlokaler både  i 1. etasje (med rulleporter) og i 2. etasje (med sakseheis fra 1. etasje). Det er 4 stk rulleporter til lagerlokalene ute, samt 1 stk innvendig. 


To leietakere har egne innganger i 1. etasje med showroom og lagerrom i bakkant. Størstedelen av 2. etasje består av kontorer med god standard. 


Eiendommen er betydelig renovert innvendig fra 2006 og påfølgende år. Utvendig vil det etterhvert være behov for noe mer oppgradering. Dagens eier har gode forslag til mulige fasadeendringer om det er ønskelig for ny eier.


En del av eiendommen leies i dag ut til leiepris antatt under markedsleie og med kort kontrakts lengde. Følgelig er det realistisk å kunne oppnå betydelig høyere leie for disse arealene i nær fremtid.


Eiendommen har 55 parkeringsplasser rundt bygget. Lagerveien 12A selges ved overdragelse av 100% av aksjene i selskapet Lagerveien 12 A AS, org. nr 990 330 921. Selskapets hovedaktivum utgjøres av eiendommen og er et "single purpose" selskap.

Property Details