Pregled tržišta nekretnina u Sloveniji u prvoj polovici 2019.

Download Report

Nakon nekoliko kvartala snažnog rasta, Slovenska ekonomija pokazuje znakove usporavanja. Istovremeno, volumen investicijskih transakcija na tržištu komercijalnih nekretnina u prvoj polovici 2019. godine je blizu onom iz istog perioda prošle godine te je prešao 130 milijuna eura. Najveća aktivnost u sektoru investicija dolazi od stranih investitora koji su već prisutni na tržištu. Najveća potražnja će se nastaviti za nekretninama koje ostvaruju prihod od visoke stope popunjenosti i dugoročnog zakupa sa fokusom na retail. 

Preuzmite pregled tržišta i pronađite aktualne trendove te predviđanja u sektoru nekretnina i investicija u Sloveniji. 


MO SLov

Pregled tržišta nekretnina u Sloveniji u prvoj polovici 2019.

Download Report