Pasaulē vadošais uzņēmums nekustamā īpašuma pakalpojumu un investīciju pārvaldīšanas nozarē

Colliers pasaule

  $26B+ Pārvaldībā esošie aktīvi
Darbību nodrošina 17,000+ profesionāļi

Visi statistikas dati ir par 2018. gadu (US dolāros), un ietver filiāles.

Colliers ir pasaulē vadošais nekustamā īpašuma pakalpojumu un investīciju pārvaldīšanas uzņēmums. Mēs darbojamies 68 valstīs, un 17 000 mūsu uzņēmīgo darbinieku kopīgi strādā, lai ar speciālistu padomiem un pakalpojumiem maksimāli palielinātu īpašuma vērtību nekustamā īpašuma iemītniekiem, īpašniekiem un ieguldītājiem.

Mūsu pieredzējušie vadītāji, kuriem pieder aptuveni 40% no pašu kapitāla, vairāk nekā 20 gadus nodrošina akciju īpašniekiem nozarē vadošo peļņu no kapitāla ieguldījuma. 2018. gadā uzņēmuma ieņēmumi bija 2,8 miljardi USD (3,3 miljardi USD, ieskaitot filiāles), un kopējo pārvaldīto aktīvu summa pārsniedza 26 miljardus USD.

Uzņēmums Colliers International (CIGI) ir reģistrēts NASDAQ un TSX.

Vai vēlaties sazināties ar speciālistu?

SAZINĀTIES
Mēs esam eksperti

Jūsu panākumi ir mūsu panākumi. Mēs esam apņēmušies veicināt izcilu rezultātu sasniegšanu, izmantojot jums piemērotākos īpašumu risinājumus neatkarīgi no jūsu darbošanās vietas.

 

Ar ko mēs atšķiramies
Īpašuma potenciāla maksimāla izmantošana, veicinot mūsu klientu un darbinieku panākumus.
Mūsu misija
Mēs dodam saviem darbiniekiem iespēju…

Rīkoties uzņēmīgi, lai pārspētu cerības
Sadarboties, lai veicinātu izcilu rezultātu sasniegšanu
Ieguldīt attiecībās, lai panāktu ilgstošu vērtību
Kļūt par speciālistiem, lai virzītu mūsu nozari pretī nākotnei
Rīkoties pareizi attiecībā uz klientiem, darbiniekiem un kopienām

PIEVIENOTIES UZŅĒMUMAM COLLIERS

Mūsu vērtības

Mēs esam izvirzījušies nekustamā īpašuma nozares priekšplānā, ejot citiem pa priekšu un balstoties uz izcilo sasniegumu vēsturi. Mēs veicinām izaugsmi savas un jūsu nākotnes labā. 

Mēs cenšamies veicināt sava uzņēmuma izaugsmi konkurētspējīgā tempā, iekšējo izaugsmi papildinot ar gudru, stratēģiski pārdomātu pievienošanu, kas palielina tirgus daļu, paplašina piedāvāto pakalpojumu klāstu un mūsu ģeogrāfisko darbības rādiusu gan klientu, gan akciju īpašnieku labā. 

Colliers jau vairāk nekā 20 gadus nodrošina lieliskas iespējas akciju īpašniekiem, un rezultāts ir izcila peļņa un nozares izaugsme. Mūsu darbiniekiem pieder nozīmīga mūsu uzņēmuma pašu kapitāla daļa, tāpēc visu mūsu darbību pamatā ir īpašnieka lepnums.

Mūsu stratēģija

Jūsu panākumi ir mūsu panākumi. Mēs esam apņēmušies veicināt izcilu rezultātu sasniegšanu, izmantojot jums piemērotākos īpašumu risinājumus neatkarīgi no jūsu darbošanās vietas. Mēs rīkojamies nekavējoties, radot un izmantojot iespējas jūsu vārdā, ļaujoties izmaiņām un domājot atšķirīgi, lai veidotu jaunus un labākus risinājumus, kas atbilst jūsu vajadzībām.

MŪSU PAKALPOJUMI

Mūsu kompetence

Mēs strādājam aizrautīgi, uzņemamies personisku atbildību un vienmēr rīkojamies atbilstoši mūsu klientu, darbinieku un kopienu interesēm. Mums ir unikāla iespēja veicināt pārmaiņas labākas nākotnes vārdā. Mūsu kultūras pamatā ir.

  • Daudzveidība un iekļaujoša pieeja, un mūsu komandās ir cilvēki ar dažādām prasmēm un izcelsmi. Mēs atbalstām daudzveidību, tāpēc pieņemam un paturam darbā labākos darbiniekus un veidojam uzņēmuma kultūru, kurā ir labvēlīga augsne inovācijām. Uzņēmumā Colliers apmēram 30% vadītāju un pārziņu ir sievietes, un daudzveidības veicināšana ir būtisks faktors mūsu personāla atlases un darbinieku pilnveidošanas centienos.

  • Ilgtspējība. Rūpes par vidi ir svarīgs pareizas rīcības faktors. Mēs nodrošinām risinājumus, kas rada ilgtspējīgākas un veselībai draudzīgākas darba vietas, palīdzot nekustamā īpašuma iemītniekiem, īpašniekiem un ieguldītājiem apjaust ilgtspējības stratēģiju priekšrocības.

  • Mūsu kopienas. Mēs visu darām aizrautīgi, un tas attiecas arī uz iesaisti kopienas dzīvē. Gan uzņēmuma, gan personiskā līmenī notiek aktīvi centieni veicināt savu vietējo kopienu apstākļu uzlabošanos.

Mūsu vadītāji


Mēs atšķiramies nevis ar to, ko darām, bet gan — kā mēs to darām. Mēs piesaistām un izglītojam nozares vadošās personības, nodrošinot tām iespēju domāt un rīkoties atšķirīgi, lai veicinātu izcilu rezultātu sasniegšanu.

Mūsu vadība
PASAULES LĪMEŅA VADĪTĀJI


Our Leaders

Sazināties ar speciālistu

Notikusi neparedzēta kļūme. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
Jūs neatzīmējāt lauciņu "Es neesmu robots".
Jūsu pieprasījums ir iesniegts.
Kāds ar jums jau drīz sazināsies.