• Pārdod
Kurzemes Prospekts
Kurzemes Prospekts
Attālums līdz Rīgas centram - 7 km.
Attīstīta apkārtējā teritorija: MAXIMA, DAMME, DEPO.
Ērta piekļuve.
Atļautais maksimālais stāvu skaits – 5.
ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA / APBŪVES PARAMETRI:
-Teritorijas atļautā izmantošana: Jaukta darījumu apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju.

Plānotā atļautā izmantošana:
-daudzdzīvokļu nams;
-komerciāla rakstura objekts;
-tirdzniecības un pakalpojumu objekts;
-savrupmāja, dvīņu māja, rindu māja;
-noliktava;
-izglītības iestāde, zinātnes iestāde;
-sabiedriska iestāde, kultūras iestāde;
-ārstniecības iestāde;
-sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde;
-sporta būve;
-vieglās ražošanas uzņēmums teritorijās, kas nerobežojas ar savrupmāju apbūves teritoriju, dzīvojamās apbūves teritoriju, publiskās apbūves teritoriju un esošu dzīvojamo vai publisko apbūvi atbilstoši 458. un 458.1 punkta prasībām, bet gadījumos, kad robežojas – ja tas paredzēts detālplānojumā;
2 100 000 EUR

Īpašuma informācija