• Pārdod
Zemes gabals 15 km attālumā no Pāvilostas aktīvā centra
Zemes gabals 15 km attālumā no Pāvilostas aktīvā centra
Zemes gabals 15 km attālumā no Pāvilostas aktīvā centra
Zemes gabals atrodas 15 km attālumā līdz Pāvilostas aktīvajam centram. Pāvilosta ir ostas pilsēta Latvijas rietumos pie Sakas upes ietekas Baltijas jūrā ar 1 035 kopējo iedzīvotāju skaitu.
Apkārtējo būvi un ainavu veido atsevišķas individuālās dzīvojamās mājas, meži, pļavas un jūra, no kuras zemes gabals atrodas ~700m attālumā. Zemes gabals robežojas ar asfaltētu autoceļu P111 Grobiņa - Ventspils. Iespēja iegādāties zemes gabalu ar kopējo platību 4,39 ha, kas atrodas Pāvilostas novadā. Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, daļa zemes gabala atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS-2), daļa - meliorētas lauku zemes teritorijā (L-1), daļa - mežu teritorijā (M). No apbūves brīvs zemes gabals 4.39 platībā;
Ērta piebraukšana - zemes gabals robežojas ar autoceļu P111 un vietējās nozīmes ceļu;
Kopējā pārdošanas cena: 20 000,00 EUR

Īpašuma informācija