• Pārdod
Zemes gabals pie A7 autoceļa
Zemes gabals pie A7 autoceļa
Zemes gabals pie A7 autoceļa
Zemes gabals atrodas 11km attālumā no Rīgas blakus A7 autoceļam, vietā kur plānots Ķekavas apvedceļa sākums. Zemesgabalu ar kopējo platību 4,06ha (sastāv no atsevišķiem zemesgabaliem 0,85ha, 2,0ha, 1,21ha), iespēja iegādāties gan kopā, gan atsevišķi.
Pēc teritorijas plānojuma noteikta Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorija (JDzD1)

Ir atsevišķa piekļūšana no Naudītes ielas un projektētā apļa. Papildus informācijai lūdzu sazināties ar mūsu aģentu

Īpašuma informācija