Zeme

Ar pieredzi un zināšanām

Mūsu komanda specializējas pircēju un pārdevēju pārstāvēšanā zemesgabalu investīciju darījumos. Mūsu uzdevums ir koordinēt uzticamības pārbaudi mūsu klientu vietā, pārstāvot viņus sarunu procesā, sagatavojot tirgus un finansiālo iespēju analīzi, kā arī iepriekšējas izpētes ziņojumus.
Mūsu galvenās darbības jomas ir:

  • konsultēt klientus par darījumu optimālo stratēģiju un paredzamo izcenojumu,
  • sagatavot un strukturēt piedāvājumu, tostarp konfidenciālo investīciju memorandu,
  • vadīt mārketinga procesu,
  • sniegt klientiem pilnīgu piedāvājumu analīzi un atlasīto rekomendāciju sarakstu,
  • koordinēt uzticamības pārbaudi un juridiskās darbības, nodrošinot veiksmīgu darījuma noslēgšanu.