Nysnø klimainvesteringer til nybygg DSD Front i Stavanger

Nysnø Klimainvesteringer flytter inn i DSD front Q1 2020

Colliers International avdeling Stavanger har bistått Herfo Finans AS med å etablere leiekontrakt med Nysnø Klimainvesteringer AS i DSD Front. Bygget markedsføres som et praktbygg beliggende til sjøen i Stavanger sentrum og er under oppføring. Forventet innflytting ca februar 2020. Det er veldig hyggelig å kunne ønske denne attraktive leietakeren velkommen til et slikt bygg – sier leder for Colliers Stavanger, Thomas J. Middelthon.

Nysnø klimainvesteringer er det nye «klimafondet», eiet av staten. De skal bruke statlige investeringsmidler til å gjøre lønnsomme investeringer i ny, klimavennlig teknologi. Selskapets hovedformål er å sikre verdiskapning ved å utnytte nye muligheter som følger av «det grønne skiftet».

Fremdeles tilgjengelige lokaler

Colliers opplyser at det fremdeles er tilgjengelige lokaler både i nybygget og nabobygget. DSD Front blir et flott og synlig bygg på bryggekanten i Stavanger sentrum. Byggets arkitektur er inspirert av de tradisjonelle sjøhusene som preger bebyggelsen langs sjøen i byens sentrum. Dette er en moderne variant med attraktive, store vindusflater ut mot sjøen.