• Til leie
Effektive og moderne kontorlokaler på Lysaker
Effektive og moderne kontorlokaler på Lysaker
Effektive og moderne kontorlokaler på Lysaker
Effektive og moderne kontorlokaler på Lysaker
Effektive og moderne kontorlokaler på Lysaker
Effektive og moderne kontorlokaler på Lysaker
Effektive og moderne kontorlokaler på Lysaker
Effektive og moderne kontorlokaler på Lysaker
Effektive og moderne kontorlokaler på Lysaker
Effektive og moderne kontorlokaler på Lysaker
Effektive og moderne kontorlokaler på Lysaker
Effektive og moderne kontorlokaler på Lysaker
Effektive og moderne kontorlokaler på Lysaker

Philip Pedersens vei 22 ligger plassert på Lysaker i et etablert kontorområde hvor store bedrifter som Cisco, Storebrand og Sweco har sine hovedkontor. I umiddelbar nærhet av eiendommen finner du det nye hovedkontoret for Technip Norge AS. På nabotomten langs E18 er det også planlagt et nybygg på ca. 18 000 kvm.


Lysaker er et av de største kontorområdene i Stor-Oslo, og et attraktivt tilholdssted for kunnskapsbasert industri og spesielt IT-bedrifter og selskaper innen olje- og gassnæringen. De siste årene har det kommet flere nybygg i området, og det er også gjennomført flere omfattende rehabiliteringer. Dette har medført en generell standardheving og et løft i leieprisene.


3. Etasje: 640 kvm. Lokalene kan også deles, hvis det er ønskelig, slik at hvert av lokalene blir ca. BTA 300 kvm, men da med et felles inngangsparti på ca. 40 kvm BTA.


 
Hvorfor Lysaker?
- Leieprisene er vesentlig lavere enn det konkurrerende kontorområdet Skøyen
- Økende popularitet
- Det er flere utviklingsprosjekter i gang på Lysaker, der spesielt Lilleakerbyen vil ta 
  hovedsetet
- Godt kommunikasjonstilbud

Eiendomsdetaljer