• Til leie

Til leie

På Sandnes Garn sitt anlegg på Foss-Eikeland syd for Sandnes er det ledig for leie diverse kontor- og lagerarealer samt noe uteareal:

Hall ca 1 650 m2 
Hall ca 2 000 m2 
Kontor ca 110 m2
Kontor 2. etg ca 500 m2 (blanding av cellekontorer og åpent landskap)
Kjeller/garderober 200 m2
Uteareal ca 2 000 m
Rimelig/realistisk leienivå og fleksible betingelser. Her er gode muligheter for å lage en tilpasset løsning med kombinasjon kontor/hall/uteareal osv. Ta kontakt for nærmere informasjon!

Veldig god parkeringsdekning ute. 

Eiendomsdetaljer