• Til salgs
Solgt - Attraktiv kombinasjoneiendom med utviklingsmuligheter til salgs
Solgt - Attraktiv kombinasjoneiendom med utviklingsmuligheter til salgs
Solgt - Attraktiv kombinasjoneiendom med utviklingsmuligheter til salgs
Solgt - Attraktiv kombinasjoneiendom med utviklingsmuligheter til salgs
Solgt - Attraktiv kombinasjoneiendom med utviklingsmuligheter til salgs
Solgt - Attraktiv kombinasjoneiendom med utviklingsmuligheter til salgs

Eiendommen er solgt.


 


Colliers International AS har i oppdrag å selge eiendommen Gamle Forusvei 20 med gnr. 13 og bnr. 222 i Stavanger kommune.
Eier er Norgesbakeriene Eiendom AS som er en del av Felleskjøpet. Før salg vil eiendommen bli utfisjonert i et nyetablert AS, og det er aksjene i dette selskapet som skal selges. Eiendommen selges uten leiekontrakter.


Bygning fra 1982. Totalt 2 027 kvm BTA. Ny kontordel i 2. etasje bygget i perioden 2008-10. Ifølge Selger er det ikke gjort noen store endringer på eiendommen siden 2014. TomtTomt 6 968 m2. Uteareal dels asfaltert, dels med vegetasjon. Det er ca 32 oppmerkede parkeringsplasser på eiendommen.


Tomten er delt opp av gnr./bnr. 13/1 som er en stikkledning for vann og avløp på tvers av eiendommen og under deler av bebyggelsen. Kommunen har tinglyst rett til nødvendig vedlikehold, reparasjon og justering av denne. Rettighetshaver skal dekke alle kostnader ifbm eventuelle tiltak for gjeldende stikkledning på hjemmelshavers eiendom.


Gjeldende regulering


Reguleringsplan 1869 Plannavn FORUS ØST. 
Formål for vurdert eiendom: Industri/kontor (I/K9).


For Gamle Forusvei 20 som er felt K9 kan følgende tillates: forretninger som forhandler varegrupper som erplasskrevende, så som biler, motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast, byggevarer, planteskoler, hagesenter og lignende. Det tillates også mindre forretningsdrift i tilknytning til virksomheten.


Pågående plan for ny reguleringsplan; 
Stavanger kommune jobber med ny områdeplan. Plan 2480 "Områderegulering for deler av Forus Øst, Hinna bydel". Der er det foreslått kombinert formål på denne eiendommen; bolig, næring og tjenesteyting. Det skisseres en bebyggelse på inntil ca 10000m2 BRA på denne tomten, med boligandel på minimum 40 %. Ber interessenter selv søke mer informasjon i kommunens planforslag.


 


Beliggenhet


Eiendommen er beliggende på Forus øst i Stavanger, et etablert nærings- og boligområde.


Det er gode bussforbindelser både i Gamle Forusvei og på RV 44. Det er ca 800 m til togstoppet Gausel Stasjon som har hyppige rutetider til Stavanger og Sandnes/jæren.
Forus har mer enn 2 000 000 m2 næringseiendom, 2 500 virksomheter og 40 000 arbeidsplasser.


 


Standard
Bygget har bæresystem i betong og stål i form av betongelementer i vegger og dekker, og fagverksbjelker i tak. Fasadene består av elokserte kassetter i stål. Vinduer er i tre med to-lags isolerglass, deler av fasade har aluminiumsvinduer. Ytterdører av ulik utførelse, skyvedør i aluminium med glassfelt, rømningsdører i stål, flere leddporter til produksjonshallen. Innervegger består av malt betong/gips, systemvegger og elokserte stålvegger. Samtlige gulv er i betong, lager- og produksjonshallen har epoxybelagte gulv. I kontordelen er det laminatgulv og noe flislagte arealer.


Bygget har balansert ventilasjon og elektrisk oppvarming. Sentralt brannvarslingsanlegg, hele bygget er fullsprinklet. I kontordelen er det innbruddsalarm i inngangen, ellers er det inngangsdører med kortlesere og kodelås.

Eiendomsdetaljer