• Til salgs
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt
Utviklingseiendom i Sandnes - kontantstrøm - 13 204 kvm tomt

Sandnes/Lura: Logistikkeiendom i Prinsens vei 5 (ASKO sitt tidligere hovedlager/administrasjonsbygg) er for salg. Eiendommen selges ved overdragelse av 100% av aksjene i Prinsens vei 5 AS, org.nr 917 402 884 .


BTA lagerbygg med kontordel 8371 m2, fordelt på 7181 m2 i 1. etasje og 1190 m2 i 2.etasje. 


Det meste av arealene er utleid ut år 2022. Leiekontrakter gir årlig kontantstrøm ca kr 3.350' i 2018 og øker til ca kr 4.600' frem til 2022. Potensiale for ytterligere leieinntekter, da ca 1000 m2 kontorlokaler p.t. står ledig.


Prinsens vei 5 er en attraktiv utviklingseiendom i nærheten av barne- og ungdomskole, barnehage, matbutikk og idrettsanlegg. 


Eiendommen ligger idag i et industriområde. Feltet blir i ny kommuneplan definert som transformasjonsområde. Forslag i kommuneplanen til Prinsensvei 5 (Lu15) Området avsettes til bolig og idrettsformål. Andel bolig avklares i reguleringsplanen.  Naboområdet på østsiden av eiendommen er ferdig omregulert fra industri til bolig i 2018. 


Viser ellers til mer informasjon i prospekt (se link høyre side) samt kommunens sider om ny kommuneplan. Interessenter oppfordres spesielt til å avklare fremtidige reguleringsendringer direkte med Sandnes kommune.


Ta kontakt med megler for prisantydning.

Eiendomsdetaljer