Prosjektfinansiering

VI TILRETTELEGGER INTERESSANTE EIENDOMSPROSJEKTER!

Colliers International Corporate AS er en kreativ og raskt voksende tilrettelegger av eiendomsprosjekter innenfor næringseiendom, primært i Norge.

Selskapet har fordelen av å være en del av det Canadabaserte Colliers International Group Inc. - som med sine mer enn 17 000 ansatte fordelt på 68 land er en av de største globale tilbyderne av megler- og relaterte tjenester innenfor næringseiendom.

Gjennom kontinuerlig og tett oppfølging av eiendomsbesittere og utviklere, banker og meglerapparat - kombinert med egne analyser og vurderinger, søker selskapet å identifisere gode investeringsobjekter for våre kunder.

Vi tilrettelegger eiendomsprosjekter innenfor både kontor, lager og logistikk, samt hotell, butikk og serveringsvirksomhet.

I tillegg påtar vi oss rådgivningsoppdrag samt formidler aksjer og verdipapirer i eiendomsselskaper.

 


Lydopptak av telefonsamtaler. Vi gjør oppmerksom på at Colliers International Corporate AS tar lydopptak av alle telefonsamtaler med våre ansatte (inkl. mobiltelefon) som følge av lovkrav som gjelder verdipapirforetak i Norge. Opptakene vil bli lagret i minimum 3 år. For mer informasjon ta kontakt med selskapet.

 

Selskapsfakta og konsesjoner


Colliers International Corporate AS har kontorer i Oslo og er et datterselskap av Colliers International Holding AS og er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 993 146 978. 
Selskapet er underlagt tilsyn av Finanstilsynet og har tillatelse til å yte investeringstjenestene (Nr. 1) Mottak og formidling av ordre,

og (Nr. 7) Plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti. 

Se Konsesjonsregisteret Finanstilsynet, her.

 

 

 

Alminnelige forretningsvilkår

Les mer om våre forretningsvilkår ved å klikke her.


 

 

Kundeklassifisering 

Les mer om vår kundeklassifisering ved å klikke her.

 

 


 

GDPR

I forbindelse med implementeringen av EUs personvernforordning - Regulation 2016/679 - heretter omtalt som "GDPR", er Colliers International Corporate AS forpliktet til å innhente samtykke fra eksisterende kunder for å kunne ivareta kundeforholdet i tråd med avtale mellom kunden og foretaket. Vi minner om at foretaket gjennom avtale med kunden er underlagt taushetsplikt og at personopplysninger lagret kun vil nyttes i tråd med oppgitt formål.

Formålet med behandling av personopplysninger i foretaket er å kunne yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven, opplysningsplikt, samt kunne kontakte kunden for å informere om relevante tjenester og investeringsmuligheter i fremtiden.

Vi bemerker samtidig at det er frivillig å avgi samtykke til oppbevaring av personopplysninger. Samtykke er imidlertid en forutsetning for at Colliers International Corporate AS kan utføre tjenester i tråd med formålet. Dersom samtykke ikke avgis vil foretaket være forhindret fra å opptre i henhold til oppgitt formål og avtaleforholdet vil avsluttes i tråd med bestemmelsene om avslutning av kundeforhold gjengitt i kundeavtale.

Colliers International Corporate AS vil i henhold til verdipapirhandelloven være forpliktet til å oppbevare personopplysningene og annen relevant dokumentasjon i minst fem år etter kundeforholdets avslutning. Etter femårsperioden er utløpt, vil vi slette samtlige opplysninger med mindre offentlig myndighet, med hjemmel i verdipapirhandelloven, krever annet. Personopplysningene og annen relevant dokumentasjon vil ikke bli benyttet av oss i lagringsperioden.

Kunden har rett til innsyn i alle lagrede opplysninger, samt krav til retting om det, mot formodning, skulle være registrert feilaktige opplysninger. Innsyn oppnås ved å kontakte oss.

Se mer om vår personvernerklæring her.

 


 

Klager:

Alle kundeklager må være skriftlige og sendes til complianceansvarlig per e-post eller post til:

Colliers International Corporate AS
Att: Compliance
Wergelandsveien 7
0167 Oslo

Videre informasjon om klager finnes i våre Alminnelige Forretningsvilkår, under punkt 24.

 

Eksperter
Erik Dagslett
Partner
Oslo

Erik er Partner i Colliers International Corporate, et selskap som fokuserer på å utvikle eiendomssyndikater. Han har over 20 års erfaring med å skaffe kapital til investorer i eiendom og finans hos selskaper som Orkla, Union og Agasti. Erik har i sitt arbeid et fokus på Deal Sourcing, prosjektstrukturering samt finansiering av eiendomsprosjekter og syndikater, der han kan tilby rådgivning innen corporate finance og eiendomstransaksjoner.

View expert
Lasse Kristiansen
Partner
Oslo

Lasse er Partner i Colliers International Corporate, et selskap som fokuserer på å utvikle eiendomssyndikater. Lasse har over 7 års erfaring innen megling og prosjektfinansiering og kan derfor tilby en bred kunnskap innen eiendomssyndikater samt meglingstjenester i markedet for unoterte eiendomsaksjer.

View expert
Lasse Bing Larsen
Compliance/Corporate Finance
Oslo

Lasse jobber med Compliance og transaksjonsgjennomføring.

Før han begynte å jobbe i Colliers var Lasse ansatt i kjente selskaper som Statoil, First Securities og International Maritime Exchange.

View expert
Christopher Bell
Project Finance
Oslo

Christopher jobber med prosjekt finansiering samt utvikling og finansiering av eiendomssyndikater og club deals hos Colliers International Corporate. Christopher startet å jobbe hos Colliers International I Toronto, Canada som Data Associate. Før han begynte å jobbe i vårt Corporate team hadde han stillingen som Senior Real Estate Advisor på vårt Utleie team med et hovedfokus på industri og logistikk. Christopher kan tilby rådgivning innen Deal Sourcing, prosjektstrukturering samt finansiering av eiendomsprosjekter og eiendomssyndikater.

View expert
Nicolai Zurhaar
Project Finance
Oslo

Nicolai jobber med prosjekt finansiering hos Colliers International Corporate. Han begynte å jobbe hos Colliers I 2016 som eiendomsforvalter før han flyttet over til Colliers Corporate teamet. Før han begynte i Colliers jobbet Nicolai som Utleiesjef hos Zurhaar & Rubb i Bergen. Nicolai kan tilby rådgivning innen finansiering av eiendomsprosjekter og eiendomssyndikater.

View expert
Sondre Ekblad
Corporate Finance
Oslo

Sondre jobber med  prosjektfinansiering og tilrettelegging av eiendomssyndikater. Han har erfaring med ulike aksje-, rente- og hedgefond-strukturer fra Pareto Asset Management  i tillegg til markedsoperasjoner i Norges Bank.

View expert

Hvordan kan vi hjelpe deg?

En uventet feil har oppstått. Prøv på nytt.
Du krysset ikke av i "Jeg er ikke en robot"-boksen.
Din forespørsel er sendt inn.
Noen vil kontakte deg snart.