Eiendomsforvaltning

Vi forvalter din eiendom som om den var vår

Som eier av næringseiendom følger et stort ansvar og det er mange oppgaver som må ivaretas. En profesjonell eiendomsforvalter kan lette arbeidet for din organisasjon og samtidig sikre verdiskaping for din eiendom. Vårt team med forvaltningseksperter tar hånd om eiendommens fysiske lokaler og infrastruktur, forholdene til dine leietakere og eiendommens posisjon i markedet.

 

Hvilke tjenester inngår i eiendomsforvaltningen?

Det er mange og varierte oppgaver som faller inn under eiendomsforvaltning. Vårt brede spekter av tjenester omfatter teknisk forvaltning, økonomisk og administrativ forvaltning, samt  asset management. Se flere detaljer i fanene under.

Vi ivaretar de kontinuerlig skiftende behovene knyttet til eiendommen din. Målet er å frigjøre deg som eier til å fokusere på egen virksomhet, samtidig som at eiendommen din har høy leietakertilfredshet og maksimere verdiene. Ønsker du å utvikle eiendommen din videre kan vi også prosjektlede de bygge- og renoveringsprosjektene du ønsker å gjennomføre.

 

Regnskap og finansiell rapportering

Colliers er en av Norges ledende leverandører av økonomiske og finansielle forvaltningstjenester innen næringseiendom. Vi har en robust regnskapsplattform som fullt ut støtter det nødvendige rapporteringsbehovet og kontrollregimet som investeringsselskaper innen eiendom er underlagt. Løsningen for regnskap og rapportering blir skreddersydd dine ønsker og behov.


Asset Management

Colliers tilbyr asset management for institusjonelle investorer, legater, stiftelser, familiebedrifter og private investorer som ønsker å oppnå best mulig avkastning og utvidelse gjennom investeringer spesialisert innen fast eiendom. I Norge omfatter vår virksomhet innen asset management investeringsselskaper med eierinteresser innen eiendom i Norge, Finland, De forente Arabiske Emirater og USA. Globalt forvalter Colliers mer enn $20 milliarder i eiendomsverdi fra investeringsprosjekter lokalisert i USA og Europa.

 

Eiendomsforvaltning

God drift og vedlikehold av en eiendom bidrar til å sikre dine verdier, dels ved at eiendommens tekniske standard ikke forringes og dels ved at leietagerne opplever eiendommen som attraktiv og funksjonell.

 

Teknisk forvaltning innebærer blant annet:

Innhenting av tilbud, samt oppfølging av teknisk drift, vaktmestertjenester, renhold og renovasjon. Dette inkluderer utarbeidelse av vaktmesterinnstruks, samt inngåelse og oppfølging av serviceavtaler

Bestilling og oppfølging av ordinært vedlikeholdsarbeid

Bestilling og oppfølging av alle arbeider som ønskes igangsatt utover faste avtaler og kontrakter, samt attesterte fakturaer til betaling

Iverksetting av nødvendige tiltak for å rette eventuelle feil og mangler som oppdages

Ajourføring av tegninger, dokumentasjon m.m. ved endringer

Bistå ved ny oppmåling av eiendommen etter NS

Utarbeidelse av vedlikeholdsplan i forbindelse med budsjettarbeid

Budsjettering av felleskostnadene og sikring av god eierstyring og kostnadskontroll

Ved akutte problemer, sikre at disse blir løst hurtig og effektivt ved hjelp av eksternt kontaktnett

Bistå utleiefunksjonen med kreative og gode eiendomsfaglige løsninger som støtter forhandlingene med nye og eksisterende leietakere

Leietakerforvaltning

 Leietakerforvaltning gir deg som eier en bedre oversikt over dine leiekontrakter og gjør administrering av kontraktene enklere. 

 

Leietakerforvaltning innebærer blant annet:

Fakturering og innkreving av husleie og felleskostnader

Regulering av husleie

Innhenting og Oppfølging av garantier og depositum

Oppfølging av utestående krav – evt. ved hjelp av inkasso

Avregning av omsetningsleier og felleskostnader og markedføringskostnader

Innhenting av MVA erklæringer på alle leietakere ihht. lovkrav

Rapportering og budsjettering

Standardiserte leieoversikter med minimumsleie, omsetningsgrunnlag, beregnet årsleie mm

Korrespondanse med leietakere og arkivansvar

Økonomisk og administrativ forvaltning

God økonomisk forvaltning av næringseiendom sikrer deg som eier oversikt og et godt grunnlag for å fatte riktige beslutninger om drift og utvikling av eiendommen.

 

Økonomisk forvaltning innebærer blant annet:

Bokføring og regnskapsføring etter gjeldende lover, forskrifter og regler for god regnskapsskikk

Periodevis rapportering til eiere og evt. långivere

Kontrollering av beløp, kontrollregning og kontrollere mot eventuell kontrakt

Godkjenning av nettbankoverføringer

Kontrollering av regnskap mot budsjett hvert kvartal.

Fastsettelse av sats forholdsmessig fradrag MVA

Registering av byggetiltak omfattet av justeringsregelene MVA

Avslutte selskapenes regnskap inkl. årsoppgjør

Utarbeidelse av selvangivelse

Rådgivning mht. skatt og MVA

Due diligence tjenester og transaksjonsregnskaperLederskap
Geir Vinslid
Head of Asset Management
Oslo

Geir begynte å jobbe for Colliers International i 2013 i stillingen som Managing Director for Colliers Asset Management som forvalter internasjonale eiendomsinvesteringer på vegne av norske bedriftskunder. Geir forvalter internasjonale eiendomsinvesteringer for bedriftskunder fra Florida, Dubai, Abu Dhabi til Norden. Geir har mer enn 15 år tidligere erfaring med økonomi og investeringer og har jobbet utelukkende med eiendomsinvesteringer siden 2007, og kan derfor tilby en kunnskapsrik service til våre kunder. Han er også involvert i prosjektinitiering, evaluering og gjennomføring. Før han startet i Colliers, jobbet Geir som seniorrådgiver hos Pareto Securities Corporate Finance, samt etableringen av et norsk eiendomsmeglerforetak.

View expert
Jens Marius Andresen
Head of Property Management
Oslo

Jens Marius jobbet i Colliers International fra 2006 - 2009 som markedsansvarlig og kom tilbake igjen i 2017 etter noen år i blant annet Advokatfirma DLA Piper Norway (2011 - 2014) og SEB (2015 - 2017). Jens Marius jobber som Forvalter, Asset Manager og Prosjektleder med ansvar for eiendomsinvesteringsselskaper for både private og offentlige aktører. I tillegg har han en sentral rolle som operasjonsdirektør i Colliers Property Management, med ansvar for drift, ressursallokering og koordinering.

View expert
Andre Eksperter
Tore Busk
Property manager
Oslo

Tore har jobbet innen REMS feltet med eiendomsforvaltning i over 20 år. Han har vært ansatt hos Colliers International Property Management siden 2008. Tore jobber som teknisk leder og er ansvarlig for helse, sikkerhet og miljø i Colliers’ Property Management Eiendomsportefølje.

View expert
Erik Holstad
Credit Consultant
Oslo

Erik begynte å jobbe i Colliers Råd & Bokføring i 2001, og har siden da hatt ansvaret for innhenting av sikkerhetsstillelser og oppfølging av utestående fordringer for aktører innen eiendoms- og kjøpesenterbransjen. Erik har også tidligere jobbet mange år innen inkasso og husleieinnkreving.

View expert

Ofte stilte spørsmål om eiendomsforvaltning

Hvordan kan vi hjelpe deg?

En uventet feil har oppstått. Prøv på nytt.
Du krysset ikke av i "Jeg er ikke en robot"-boksen.
Din forespørsel er sendt inn.
Noen vil kontakte deg snart.