• Te huur
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109
Cruquiusweg 109

Te huur

€195 EUR

Het Cruquiuskwartier is een hoogwaardig complex van loftachtige kantoor-/bedrijfsruimten, verdeeld over 4 identieke gebouwen, op het bedrijventerrein “Cruquius” in Amsterdam Oost. Het gebouw ligt op de Cruquiusweg 109 en is bijna 20 meter hoog en verdeeld over 5 bouwlagen. De begane grond wordt deels gebruikt voor parkeren, deels voor het entreegebied en een klein kantoor. Het industriële karakter laat zich kenmerken door de volgende aspecten:
- De plafondhoogten van circa 4 meter
- De zichtbare installatietechniek
- De deels onafgewerkte betonnen binnen gevel elementen ontstaat een gevoel van een atelier
De aanwezigheid van hoogwaardige installaties zoals ventilatie en koeling, maar ook de glazen lift, en een gietvloer zorgen ervoor dat er een kwalitatief hoogwaardige werkruimte wordt gecreëerd. Door de opzet van de lichtvides als kern van het gebouw, de enorme glazen puien aan de kopgevels en bovendien de daglichttoetreding in zijgevels, ontstaat er een zeer licht en luchtig concept dat helemaal past in de werkwijze van de moderne gebruiker. Het oostelijk uitzicht is op het ‘Mond van het Amsterdam-Rijnkanaal’ en aan de west kant ligt de ‘Entrepothaven’. In het gebouw zitten onder andere bedrijven als Carthartt B.V., Zilverline, Tieszer Film, de creatieve directie en Nes Vasgoed B.V.

 

OPPERVLAKTE GEBOUW 
Het gebouw is in totaliteit circa 985 m² groot

 

BESCHIKBAARHEID
Circa 300 m² VVO (verhuurbare vloeroppervlakte) gelegen op de derde verdieping aan de waterzijde

 

PARKEREN
2 parkeerplaatsen per kantoorrruimte

 

HUURPRIJS
- Kantoor/bedrijfsruimte: Nader te bepalen
- Parkeerplaats: Nader te bepalen

 

SERVICEKOSTEN
Nader te bepalen

 

AANVAARDING
Per 1 april 2019, eerdere oplevering in overleg

-------------------------------------------------------------------------------------

The Cruqiuskwartier is a high-quality complex with lof-like office/ business spaces spread out over four identical buildings on the ‘Cruqius’ business park in Amsterdam East. The building is located on Cruquiusweg 109 and is almost 20 meters high and divided over 5 floors. The ground floor is partly used for parking, partly for entrance area and a small office. The industrial character can be characterized by the following aspects:
- The ceiling hights of approximately 4 meters
- The visible installation technique
- The partly unfinished concrete interior façade elements
The building disposes over high-quality installations such as ventilation and cooling, but also the glass lift, and a pouring floor ensure that a high-quality workspace is created. Due to the design of the light voids as the core of the building, the enormous glass fronts at the end façades and the daylight penetration into side walls, a very light and spacious concept is created that fits perfectly into the working method of the modern user. The terrace view is on the Mond van het Amsterdam-Rijnkanaal’ and on the other side is the ‘Entrepothaven’. The building includes companies such as Carthartt B.V., Zilverline, Tieszer Film, the creative management and Nes Vasgoed B.V.

 

SURFACE AREA
The total building is approximately 985 square meters

 

AVAILIBILITY
Approximately 300 square meters LFO (lettable floor area) located on the third floor on the waterside

 

PARKING
2 parking spots per office

 

RENT
- Office/business space: To be determined
- Parking space: To be determined

 

SERVICE CHARGES
To be determined

 

COMMENCEMENT
Per 1st of April 2019, date of commencement is in consultation

Objectgegevens