• Te huur
Maroastraat
Maroastraat
Maroastraat
Maroastraat
Maroastraat
Maroastraat
Maroastraat
Maroastraat
Maroastraat
Maroastraat
Maroastraat

Te huur

Het gebouw ligt op het Business Court Amsterdam Osdorp. Op dit bedrijventerrein zijn veel verschillende bedrijven gevestigd. Het complex bestaat uit drie gebouwdelen die om een groot binnenterrein heen liggen. Op dit binnenterrein is veel ruimte voor verkeersbewegingen van vrachtwagens. Het is hierdoor erg geschikt voor logistiek, opslag en verwerking. Het binnenterrein wordt afgesloten met een ingang en uitgang met automatische hekwerken. Hierdoor vindt het laden en lossen plaats in een beschermde omgeving. Ook zorgt het parkmanagement voor beveiliging.

Door de gunstige ligging vlakbij Amsterdam, Schiphol/Haarlemmermeer en de Haven van Amsterdam is het een goede locatie voor (inter-)nationaal georiënteerde bedrijven. Daarnaast is het goed bereikbaar met de auto of vrachtwagen via de A4, A5 en A9.

In het bedrijfsverzamelgebouw is de ruimte op de Maroastraat 6 beschikbaar. Deze ruimte bestaat uit 1.068 m² v.v.o. bedrijfshal op de begane grond en 306 m² kantoorruimte verdeeld over de eerste en tweede verdieping. Deelverhuur van de hal en het kantoor is niet mogelijk.

WEGTRANSPORT
De bereikbaarheid van het bedrijventerrein is goed. De snelwegen A4, A5 en A9 zijn binnen enkele minuten rijden bereikbaar. Het is 15 minuten rijden van het bedrijventerrein naar Schiphol.

OPENBAAR VERVOER
Het gebouw is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, zowel met de trein als met de metro. Vanaf Station Lelylaan kom je met de tram (tram 1 richting Osdorp) of bus (Stadsbus 63) bij de locatie.

SCHIPHOL AIRPORT
Vanaf de luchthaven Schiphol worden zowel personen als vracht vervoerd. Het is ongeveer 15 minuten rijden van het gebouw naar de luchthaven.

PORT OF AMSTERDAM
De Amsterdamse havenregio is een van de belangrijkste logistieke knooppunten van de wereld. Met een goederenoverslag van 100 miljoen ton per jaar behoort Amsterdam tot de top vijf zeehavens van West-Europa.

OPPERVLAK GEBOUW
Het gebouw is in totaal 16.283 m² (VVO)

BESCHIKBAARHEID
Maroastraat 6
- Bedrijfshal: 1.068 m² (VVO)
- Kantoor: 306 m² (VVO)

PARKEREN
23 parkeerplaatsen

HUURPRIJS
€ 99.750,- per jaar (inclusief parkeerplaatsen), exclusief BTW

SERVICEKOSTEN
€ 5,- per vierkante meter per jaar voor bedrijfshal en kantoor, te vermeerderen met de geldende BTW

HUURTERMIJN
In overleg

PARKMANAGEMENT
Het parkmanagement van Business Park Amsterdam Osdorp zorgt voor een hoogwaardige en veilige omgeving. In het basispakket worden de volgende taken uitgevoerd:
- Collectieve bewaking en beveiliging
- Bewegwijzering
- Onderhoud terrein
- Toezicht bezoekersstromen

BEDRIJFSHAL:
- Vrije hoogte vanaf 7,50 tot 8,80 meter
- Maximale vloerbelasting ongeveer 2.500 kg/m²
- Twee overheaddeuren per unit
- Aparte loopdeur naast elke overheaddeur
- Daklichtkoepels of ramen in de bedrijfsruimte of opslagruimte

KANTOOR:
- Aparte entree voor elke ruimte
- Pantry en toiletten aanwezig
- Vloerverwarming
- Systeemplafonds
- Armaturen met daglichtregeling

The building is located at Business Court Amsterdam in Osdorp. There is a great diversity of companies at the business park. The complex consists of three buildings, which together enclose a large inner area with plenty of room for traffic movements of trucks. This makes it very suitable for logistics, storage and processing.

The three concrete building parts are connected to each other and this ensures an enclosed courtyard with one entrance and one exit, closed by automatic fencing. As a result, the loading and unloading movements are in a protected environment. In addition, park management ensures collective security and surveillance.
The available space is ideal for (inter) nationally oriented companies due to the ideal location near Amsterdam, Schiphol / Haarlemmermeer and the Port of Amsterdam. In addition, it is easily accessible by truck / car via the A4, A5 and A9.

The building is suitable for logistic, storage and processing activities. In the multi-company building is the Maroastraat 6 currently available. This unit consists of approximately 1,068 m² LFA industrial hall on the ground floor and approximately 306 m² LFA of office space distributed over the first and second floor. Partial lease of the hall and the office is not possible.

ROADTRANSPORT
The business park is easily accessible due to its location close to the entry and exit slip road of the motorways A4, A5 and A9. It's a 15-minute drive with the car to Schiphol from the business park.

PUBLIC TRANSPORT
The building is easily accessible via public transport. Both by train and by subway (Amsterdam Station Lelylaan). From Amsterdam Station Lelylaan you can easily travel by tram (tram 1 to Osdorp) or bus (citybus 63) to the location.

SCHIPHOL AIRPORT
Schiphol Airport transports both passengers and freight. It is a fifteen minutes drive from the building to the airport.

PORT OF AMSTERDAM
The Port of Amsterdam is one of the world's most important logistics hubs. With a goods transshipment of 100 million tons per year, Amsterdam is one of the top five seaports in Western Europe.

SURFACE AREA
The total building is 16,283 square meters (LFA)

AVAILABILITY
Maroastraat 6
- Warehouse: 1,068 square meters (LFA)
- Office: 306 square meters (LFA)

PARKING
23 parking lots

LEASE PRICE
€ 99.750, - per year (includes parking spaces), excluding VAT

SERIVCE CHARGES
€ 5.- per square meter per year for warehouse and office, excluding VAT

LEASE TERM
To be determined in consultation

PARKMANAGEMENT
The park management of Business Park Amsterdam Osdorp ensures a high-quality and safe environment. The following tasks are performed in the basic package:
- Collective monitoring and security
- Signposting
- Maintenance area
- Supervision visitor flows

WAREHOUSE:
- Clearance height of approximately. 7.5 to 8.8 metres
- Maximum floor loading capacity of approximately 2,500 kg/m²
- Two overhead doors per unit
- Separate wicket door adjacent to each overhead door
- Roof skylights or windows in commercial space or storage space

OFFICE:
- Separate entrance for each unit
- Pantry and toilets on site
- Floor heating
- System ceilings
- Fittings with daylight control options

Objectgegevens