Facility Management Consultancy


Consumentenwensen veranderen in hoog tempo en beïnvloeden ook de manier waarop Facility Management afdelingen functioneren. Medewerkers stellen hogere eisen aan hospitality, de werkomgeving en voorzieningen. Het is essentieel dat facilitaire organisaties hier goed op inspelen. Tevreden medewerkers zijn namelijk cruciaal voor het succes van ieder bedrijf.

Hoe sluit uw facilitaire dienstverlening zo goed mogelijk aan bij de identiteit van de organisatie? Hoe organiseert u slagvaardig en flexibel Facility Management? Hoe krijgt u inzicht in de prestaties van uw leveranciers, de facilitaire kosten en contracten? En hoe meet u continu de medewerkerstevredenheid? Wij ondersteunen u bij al deze facilitaire vraagstukken.
Dienstenaanbod
Facility Management speelt een belangrijke rol in de tevredenheid van medewerkers en gasten. Onderzoek toont aan dat het bijdraagt aan het werkgeluk van uw medewerkers. Het is dan ook essentieel dat uw facilitair concept past bij de strategie en identiteit van het bedrijf. Facilitaire dienstverlening vertaalt uw strategie in een concrete en zichtbare dienstverlening.

Het bepalen van het juiste concept start bij het in kaart brengen van de huidige situatie en het vaststellen van de gewenste situatie. Op basis van de gewenste situatie kan bepaald worden welk dienstverleningsmodel en hospitality concept bij uw facilitaire organisatie past. Samen bespreken we de (mis)match tussen het huidige en ideale situatie en formuleren we verbeterpunten. Op basis van ons adviesrapport kunt u vervolgens een onderbouwde en toekomstgerichte beslissing nemen.
Loopt uw contract af, overweegt u de regie van uw contracten te veranderen, of misschien bent u van plan uw dienstverlening sterk te verduurzamen, of zelfs circulair in te richten? Wij adviseren u bij iedere stap en helpen u bij het opstellen van tenderdocumenten voor alle vormen van uitbesteding. We starten met het analyseren van uw behoeften en het bespreken van de mogelijkheden. 

Zo kunt u kiezen voor single services, waarbij elke facilitaire dienst afzonderlijk wordt uitbesteed, of voor multi-services, waarbij meerdere facilitaire diensten worden gebundeld in een contract met één leverancier. Een managing agent is ook een mogelijkheid. Dan heeft u een contract met een partij die zorgt voor de dagelijkse operationele coördinatie en aansturing van facilitaire diensten. De meest uitgebreide optie is IFM (integrated facility management), waarbij u een contract afsluit met een leverancier die verantwoordelijk is voor de volledige facilitaire dienstverlening. De regie ligt bijna volledig bij uw leverancier, zodat u zelf alleen nog op strategisch niveau stuurt.
Wilt u inzicht in de prestaties van uw vastgoed en facilitaire organisatie en stuurt u graag op basis van feiten? Onze facilitaire benchmark Colliers Benchbase® laat u op Nederlands en Europees niveau zien of de kosten, kwaliteit & serviceniveau, klanttevredenheid en duurzaamheid van uw pand(en) of organisatie marktconform zijn. U krijgt een helder beeld van de besparings- en verbetermogelijkheden.

Onze benchmark is de grootste en meest betrouwbare vastgoed- en facilitaire benchmark database van Europa en heeft informatie over meer dan 34,2 miljoen m² VVO in 29 landen. Met deze unieke data maken we business cases en toekomstscenario’s gebaseerd op de beste voorbeelden uit de facilitaire markt.
Zijn de medewerkers in uw organisatie of klanten enquête-moe? Verstrijkt er te veel tijd tussen het moment van meten en het gesprek met uw leverancier? Wilt u de klanttevredenheid samen met uw leveranciers verbeteren? Beleving speelt een steeds grotere rol bij de beoordeling van facilitaire dienstverlening. Het is ook één van de belangrijkste KPI’s in de contracten met leveranciers. Ons Flash belevingsonderzoek geeft u snelle en duidelijke feedback. Geen lange vragenlijsten, maar zelf input leveren door middel van bijvoorbeeld een touchscreen.
Wilt u een volledige duurzaamheidscan van uw bedrijf?


U wilt bijdragen aan een betere samenleving, nu en in de toekomst. Daarom is het verduurzamen van uw organisatie, pand en dienstverlening belangrijk. Met onze 360° duurzaamheidsscan geven we u in drie maanden inzicht in de haalbaarheid van drie kernthema’s: BREEAM, WELL en circulariteit. U krijgt door middel van een concreet actieplan handvatten om uw duurzaamheidsambitie uit te voeren.
Lees meer
360scan
Onderzoek

Wat is het ruimtegebruik van kantoren in Nederland?


Het ruimtegebruik per fulltime equivalent is 20 vierkante meter. Dit staat gelijk aan €9.615. Er zijn duidelijke verschillen in het ruimtegebruik als we kijken naar werkplekconcept, de pandgrootte en de branche. Dit onderzoek is gebaseerd op onze benchmark, de grootste en meest betrouwbare vastgoed- en facilitaire benchmark database van Europa. 
Lees meer
Benchmark
Occupiercostindextest

Kantoorkosten in Europa gestegen met 3%, in Nederland met 7%


De gemiddelde kosten in Europa om een full-time equivalent (FTE) een jaar te laten werken op kantoor zijn in het afgelopen jaar gestegen met 3% en kwamen uit op 9.572 euro. 
Lees meer