Agnieszka Winkler

Agnieszka Winkler

Associate Director

Call Agnieszka
Wyświetl więcej Wyświetl więcej

About

Professional Summary

EN:

Agnieszka joined Colliers International in 2011. She worked in the Research & Consultancy Department for 2.5 years, where as an analyst she specialised in the retail sector. Her responsibilities have included gathering and maintaining databases, preparing reports for external and internal Clients, cooperation with regional offices, representing the company at real estate meetings (conferences, presentations, training programmes) and attending expert forums. Later, Agnieszka served as a deputy director of the department, coordinating projects and the work of the team.
In November 2013, Agnieszka was appointed Senior Associate in the Development Advisory Services Department, where she works closely with Marta Machus-Burek, Retail Strategies Director, on consulting projects concerning retail projects, consumer preferences, market research and expansion of retail chains.

PL:

Agnieszka rozpoczęła pracę w Colliers International w 2011 roku w Dziale Doradztwa i Badań Rynku, gdzie jako analityk specjalizowała się w sektorze handlowym na rynku nieruchomości komercyjnych. Była odpowiedzialna za zbieranie informacji i zarządzanie bazą danych, opracowywanie raportów dla Klientów wewnętrznych i zewnętrznych, współpracę z biurami regionalnymi, reprezentowanie firmy na spotkaniach branżowych oraz za udział w forach eksperckich. Następnie Agnieszka pełniła funkcję zastępcy dyrektora działu, koordynując pracę zespołu i realizowane projekty.

W listopadzie 2013 roku Agnieszka objęła stanowisko Senior Associate w Dziale Doradztwa i Rozwoju Projektów Inwestycyjnych, gdzie ściśle współpracuje z Martą Machus-Burek, Dyrektorem ds. Strategii Handlowych, przy projektach doradczych z zakresu nieruchomości handlowych, badań rynku i preferencji klientów oraz rozwoju sieci handlowych.

 

Accomplishments

EN:

- Deputy Director of the Research & Consultancy Department

- EMEA award for Most Innovative Research for the Retail Gaps Map (2013)

 

PL:

- Zastępca Dyrektora Działu Doradztwa i Badań Rynku  

- Nagroda EMEA: Most Innovative Research za raport Nowe Szlaki na Handlowej Mapie Polski (2013)

Education

EN: Warsaw School of Economics, Master's degree in Management
Specialisation - Real Estate Market
Thesis on Adaptation of Historic Properties

PL: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek Zarządzanie
Specjalizacja - Rynek Nieruchomości
Praca magisterska na temat Adaptacji Nieruchomości Zabytkowych

Memberships & Involvements

Polish Council of Shopping Centres

Klienci

AIG/Lincoln, BRE Bank SA, Jeronimo Martins, PKP SA, Volvo, Lodz City Hall, Poznan City Hall, King Cross

Usługi

Service Lines
Badania Rynku
Najważniejsze informacje
19 maj 2020
Ochrona zdrowia czy ochrona danych?
Za nami ponad dwa tygodnie funkcjonowania obiektów handlowych w ograniczonym zakresie określonym przez Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja br. Zgodnie z nim kina, punkty fitness oraz powierzchnie rekreacyjne nadal pozostają zamknięte, natomiast strefy gastronomiczne, restauracje czy kawiarnie, które rozpoczęły działalność w poniedziałek, dostosowują się do szeregu restrykcji.
Read More
Wyświetl więcej

How can I help you?

Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie.
Wniosek został złożony.
Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.